All posts tagged "Reformera"

  • Reformera svensk beredskap

    Svensk beredskap behöver gå igenom ett systemskifte. Ett nytt myndighetsansvar för analys av extrema risker, en omtolkning av ansvarsprincipen och ett civilt förmågeprogram är några av förslagen i en idérapport. Efter många års arbete med totalförsvarsfrågor och...

    • Posted januari 17, 2023
    • 0