Alla inlägg taggade "Regering"

 • 112 procent ökning av 112 procent ökning av cyberattacker mot Ukrainas regering

  Check Point Research (CPR) delar ny data om cyberattacker i samband med den pågående konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Mellan februari och augusti i år har cyberattackerna mot Ukrainas regering och militära sektor mer än fördubblats. Det...

  • Skrivet september 10, 2022
  • 0
 • Utbildning och forskning som går hand i hand med regeringens färdväg

  Ska vi nå de 17 globala målen för hållbar utveckling krävs förändringar i livsmedelssystemen och forskningsresultat måste nå ut till företag, det skriver regeringen i En färdväg för hållbara livsmedelssystem. – Det är precis detta vi satsar...

  • Skrivet oktober 7, 2021
  • 0
 • Nej från regeringen till nationell anläggningsfond

  I regeringens höstbudget finns fortsatt ingen plan för nationellt stöd till kommuner och idrottsrörelsen i arbetet med att utveckla framtidens idrottsanläggningar, nu riskerar Sverige halka ännu längre efter i arbetet för en meningsfull fritid och inte minst...

  • Skrivet september 20, 2021
  • 0
 • Välkommet landsbygdsfokus i regeringens budget

  Näringsminister Ibrahim Baylan ökar regeringens nationella medfinansiering till jordbruket från 2023 med 500 miljoner per år jämfört med tidigare besked. LRF välkomnar satsningen på kommande jordbruks- och landsbygdspolitik. – Men många detaljer återstår innan det går att...

  • Skrivet september 5, 2021
  • 0
 • Starkt stöd för Djurens Rätts krav på regeringen

  Efter att bilderna på magra och vanvårdade djur på en av Arlas gårdar blev offentliga är det nästan 31 000 personer som har valt att skriva under Djurens Rätts upprop för att regeringen måste ta sitt ansvar....

  • Skrivet februari 17, 2020
  • 0
 • MUF: Regeringen kan varken prioritera eller arbeta långsiktigt

  Den 16 april presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens vårbudget, Moderata ungdomsförbundet är starkt kritisk till de prioriteringar som regeringen väljer att genomföra. De menar att satsningarna på att bland annat minska vårdköerna och lösa polisens utmaningar inte...

  • Skrivet april 19, 2018
  • 0
 • Otrygg plastikkirurgi – Vad hände med lagförslaget, regeringen

  Branschen för kosmetisk kirurgi och skönhetsbehandlingar blomstrar såväl i Sverige som i världen. Samtidigt är det en till stora delar oreglerad bransch, inte minst i Sverige, där informationen som finns att tillgå kring de som utför ingreppen är...

  • Skrivet februari 19, 2018
  • 0
 • Bra men otillräckliga förstärkningar i socialförsäkringen

  Regeringen säger att när Sveriges ekonomi går som tåget ska alla få del av framgången. Funktionsrätt Sverige håller med. Men då räcker det inte med de marginella förstärkningar i socialförsäkringen som regeringen nu föreslår. Funktionsrätt Sverige har...

  • Skrivet september 17, 2017
  • 0
 • Anser inte regeringen att dricksvatten är ett viktigt livsmedel

  Sveriges regering och riksdag måste säkra skyddet av vårt vatten. Svenskt Vatten vill att det ska vara förbjudet i hela landet att sprida kemiska växtskyddsmedel och släppa ut de farligaste kemikalierna i den så kallade primära skyddszonen...

  • Skrivet februari 5, 2017
  • 0
 • Hälsa – RFSU gläds åt regeringens satsningar på sex och samlevnadsundervisningen

  Regeringens skrivelse ”Mål, makt och myndighet” som presenterades idag innehåller flera satsningar som RFSU efterlyst under lång tid. Regeringen avser att ge Skolinspektionen i uppdrag att granska sex- och samlevnadsundervisningen i skolan och därefter insatser för att...

  • Skrivet november 17, 2016
  • 0