All posts tagged "Regeringen"

 • Nytt system för skolans finansiering ska införas

  I dag finns det tydliga brister i hur resurser fördelas till fristående skolor, samtidigt som det är för stora skillnader i hur mycket olika kommuner satsar på skolan. Det menar regeringen, som nu tillsätter en utredning för...

  • Posted november 3, 2023
  • 0
 • Lagen om blockuthyrning måste ändras

  Regeringen har låtit kartlägga andrahandsmarknaden för bostäder, särskilt så kallad blockuthyrning. Som lagen om blockuthyrning är utformad idag, missbrukas den alltför ofta av oseriösa aktörer som kraftigt försämrar för hyresgäster. Nu anser Hyresgästföreningen att regeringen måste ändra...

  • Posted november 1, 2023
  • 0
 • Regeringen har beslutat om antalet anvisningar

  Regeringen har beslutat om antalet anvisningar av personer, med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd för nästa år. Antalet personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd som Migrationsverket får anvisa kommunerna att ordna boende för under 2024 får inte överstiga...

  • Posted oktober 29, 2023
  • 0
 • Konkreta åtgärder mot kriminella aktörer i välfärden

  Vårdföretagarnas konkreta åtgärder mot kriminella aktörer i välfärden, skrivelse till regeringen. Vårdföretagarnas skrivelse till justitieminister Gunnar Strömmer med konkreta förslag, för att motverka kriminella aktörer inom välfärden. Ur skrivelsen:  ”Den systemhotande organiserade brottsligheten hotar det fria och...

  • Posted oktober 28, 2023
  • 0
 • Kraven för statsbidraget till folkbildningen förtydligas

  För att återupprätta förtroendet för folkbildningen och säkra en korrekt hantering av statsbidraget, genomför regeringen nu flera ändringar i förordningen om statsbidrag till folkbildningen. Syftet är att stärka Folkbildningsrådets roll i utförandet av myndighetsuppgifter. Förra hösten presenterade...

  • Posted oktober 27, 2023
  • 0
 • Prövotid införs för AM-körkort för moped klass I och A-traktor

  Regeringen föreslår i en lagrådsremiss, att det införs en prövotid om ett år för AM-körkort. Den som får sitt körkort för moped klass 1 och A-traktor återkallat under prövotiden, måste göra om utbildningen och teoriprovet. – Under...

  • Posted oktober 26, 2023
  • 0
 • Förlängd tid för dubbdäck ska utredas av Transportstyrelsen

  Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att utreda tillåten tid för dubbdäck. Utgångspunkten för utredningen ska vara, att den tid på våren som det är tillåtet att använda dubbdäck förlängs med två veckor. – Det är viktigt att...

  • Posted oktober 26, 2023
  • 0
 • Stödet till Judiska Centralrådet förstärks

  Stödet till Judiska Centralrådet förstärks med 10 miljoner kronor. Regeringen har under ett extrainsatt regeringssammanträde beslutat om ändringar, som berör stöd till trossamfund och civilsamhället. Ändringarna innebär bland annat en förstärkning av stödet till Judiska Centralrådet om 10...

  • Posted oktober 25, 2023
  • 0
 • Stora risker med regeringens politik

  Stora risker med regeringens politik för utländsk arbetskraft. Ny studie av regelverk för utländsk arbetskraft visar att regeringens politik kommer att innebära stora nackdelar för svenska företag jämfört med Finlands, Danmarks och Storbritanniens. I Gröna arbetsgivares rapport konstateras...

  • Posted oktober 22, 2023
  • 0
 • Anna Olofsson fortsätter som länsråd i Örebro län

  Igår torsdag 19 oktober 2023, beslutade regeringen att förlänga Anna Olofssons förordnande som länsråd i Örebro län till sista december 2028. Sett till omvärldsläget och att Örebro län spelar en viktig roll som civilområdesansvarig myndighet samt de...

  • Posted oktober 20, 2023
  • 0