All posts tagged "Regeringen"

 • Straffen för brott som möjliggör skjutningar och sprängningar skärps

  Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss, som föreslår straffskärpningar för tolv brott som möjliggör skjutningar och sprängningar. Syftet är att markera allvaret i dessa brott, som ofta begås i kriminella nätverk och förbättra möjligheterna att bekämpa den...

  • Posted oktober 14, 2023
  • 0
 • Regeringen vill se fler musikscener i hela landet

  Regeringen ger Statens kulturråd i uppdrag att kartlägga tillgången till musikscener i hela landet, och undersöka musikområdets förutsättningar att få tillgång till och nyttja ändamålsenliga lokaler. Under de senaste åren har det pågått en diskussion om ökade...

  • Posted oktober 13, 2023
  • 0
 • Arbetet mot illegala sprängningar intensifieras

  Regeringen har beslutat att ge myndigheterna som ingår i nationellt forum för sprängämnessäkerhet i uppdrag att driva på, intensifiera och utveckla arbetet med att förebygga och förhindra illegala sprängningar. Samordnande myndighet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap...

  • Posted oktober 10, 2023
  • 0
 • Elledning mellan Sverige och Finland beviljad

  Regeringen har beviljat Svenska kraftnäts ansökan om nätkoncession för ledningen Aurora Line, som ska löpa från Messaure i Jokkmokks kommun till finska gränsen. Syftet med ledningen är att öka nätkapaciteten för norra Sverige, och möjliggöra en tryggare...

  • Posted oktober 10, 2023
  • 0
 • Regeringen föreslår att elevens val tas bort

  En förutsättning för att lyckas i skolan är att det finns tillräckligt med undervisningstid, för lite tid kan leda till stress för både elever och lärare. Lärare kan också tvingas prioritera bort vissa delar av innehållet som...

  • Posted oktober 9, 2023
  • 0
 • Nya regler för krediter som inte betalas i tid

  Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till nya regler, om försäljning och förvaltning av krediter där låntagaren inte klarar av att betala i tid. I propositionen föreslås även att tillsynen över inkassoföretag samlas hos...

  • Posted oktober 8, 2023
  • 0
 • Viktiga steg för regeringens tandvårdsreform

  Regeringen vill förstärka tandvårdens högkostnadsskydd, så att den mer liknar skyddet i övrig vård och där äldre med sämst munhälsa särskilt prioriteras. Utredningen om stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn (S 2022:12)...

  • Posted oktober 6, 2023
  • 0
 • Rätten till läromedel föreslås skrivas in i lagen

  Regeringen har i dagarna lämnat över en proposition till riksdagen, med förslag om stärkt tillgång till läromedel. Ett förslag som välkomnas av Läromedelsförfattarna. – Genom att skriva in elevers rätt till läromedel i skollagen skapar vi bättre...

  • Posted oktober 5, 2023
  • 0
 • Regeringen och SKR överens om digital överföring av läkarintyg

  Regeringen och SKR överens om digital överföring av läkarintyg från regionerna till Försäkringskassan, nu har man slutit en överenskommelse gällande digital överföring av läkarintyg. I överenskommelsen avsätter regeringen totalt 48 miljoner kronor de tre närmaste åren för...

  • Posted oktober 4, 2023
  • 0
 • Boverket har fått i uppdrag att se över regelverk

  Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att beskriva och utvärdera regelverket för att ändra detaljplaner, i uppdraget ingår också att se över gällande rätt och rättstillämpning för olagliga planbestämmelser. Ungefär en fjärdedel av planbesluten i...

  • Posted oktober 4, 2023
  • 0