All posts tagged "Regeringen"

 • Kravet på digitala lärverktyg i förskolan ska tas bort

  Att öka barns och ungas läsförmåga är en prioriterad fråga för regeringen, satsningar görs för att minska skärmtiden och öka antalet böcker i förskolor och skolor. Nu tar regeringen ytterligare ett steg och ger Skolverket i uppdrag...

  • Posted oktober 2, 2023
  • 0
 • Elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek

  Regeringen vill ändra skollagen, så att elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek. Rustade skolbibliotek och kunniga skolbibliotekarier kan ha en avgörande betydelse för att främja elevers läsande. Trots det ser tillgången till ändamålsenliga skolbibliotek i dag mycket...

  • Posted september 29, 2023
  • 0
 • Ett första steg mot ny kärnkraft i Sverige

  Ett första steg mot ny kärnkraft i Sverige, för första gången på 40 år, regeringen lägger nu fram propositionen om ny kärnkraft i riksdagen. Nu föreslås att regler som hindrar utbyggnaden av kärnkraft förändras, så att det...

  • Posted september 28, 2023
  • 0
 • Skärpta villkor för anhöriginvandring

  Skärpta villkor för anhöriginvandring, och begränsade möjligheter att få uppehållstillstånd av humanitära skäl. Regeringen har i dag beslutat om en proposition med förslag som skärper villkoren för anhöriginvandring i vissa fall och begränsar möjligheten att bevilja uppehållstillstånd...

  • Posted september 26, 2023
  • 0
 • Regeringens nedskärningar för studieförbunden slår hårt mot kulturen

  Regeringens nedskärning på statsbidraget till studieförbunden kan få stora konsekvenser i Örebro län, skriver länsbildningskonsulent Cecilia Lönn Elgstrand (Örebro läns bildningsförbund). ”Ett levande kulturliv, möjlighet till aktiv fritid, folkhälsofrämjande, sociala mötesplatser, vägar till arbete och integration. Allt...

  • Posted september 25, 2023
  • 0
 • Tuffa tider väntar regionerna

  Inflationen slår hårt mot välfärden. Enligt SKR:s bedömning för 2024 kommer kommuner och regioner ha ett underskott på totalt 28 miljarder kronor, varav 22 miljarder avser regionerna och 6 miljarder kommunerna. Därför skjuter regeringen till 10 miljarder...

  • Posted september 24, 2023
  • 0
 • Regeringen rekommenderar elva projekt för EU-stöd

  Regeringen har beslutat att rekommendera elva svenska infrastrukturprojekt, för medfinansiering från EU-fonden för ett sammanlänkat Europa. Dessa projekt har även betydelse för den militära rörligheten och Sveriges beredskap, och kommer att bidra till viktiga insatser för att...

  • Posted september 23, 2023
  • 0
 • Jordbruksutvecklingen i hela Sverige ska stärkas

  I budgetpropositionen för 2024 presenterar regeringen en långsiktig satsning på SLU Grogrund, som är ett kompetenscentrum vars huvuduppgift är att utgöra ett kunskapsnav för svensk växtförädling. Från och med 2024 föreslås finansieringen öka med 10 miljoner kronor...

  • Posted september 22, 2023
  • 0
 • Utlovade satsningar saknas i regeringens budget

  Läkarförbundet saknar flera viktiga satsningar i regeringens budgetproposition, som presenterades idag.   – Den exceptionella kraftsamling på sjukvården som tidigare utlovats lyser fortfarande med sin frånvaro, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale i en kommentar.  Enligt Läkarförbundet ger...

  • Posted september 20, 2023
  • 0
 • Ersättning för höga sjuklönekostnader fasas ut

  Regeringen anser att ersättningen för höga sjuklönekostnader är en problematisk förmån, av flera skäl. Bland annat utgör de relativt sett höga ersättningsnivåerna som gäller för mindre arbetsgivare, minskade drivkrafter att förebygga sjukfrånvaro på arbetsplatser och vidta åtgärder...

  • Posted september 20, 2023
  • 0