Alla inlägg taggade "Regeringskansliet"

 • Krisberedskapen i hälso- och sjukvården stärks

  Hälso- och sjukvården har en avgörande roll i svensk krisberedskap, regeringen har sedan 2014 bedrivit ett arbete med att förstärka beredskapen i hälso- och sjukvården på flera fronter. Regeringen presenterar en lagrådsremiss och flera myndighetsuppdrag som syftar...

  • Skrivet juli 2, 2022
  • 0
 • Ytterligare militärt stöd till Ukraina

  Regeringen har beslutat om ytterligare militärt stöd till Ukraina. Stödet består av materiel som Ukraina efterfrågat, till exempel pansarvärnsvapen, understödsvapen samt minröjningsutrustning. Totalt uppgår detta stöd till ett värde av cirka 500 miljoner kronor. Tidigare har Sverige...

  • Skrivet juli 2, 2022
  • 0
 • Ytterligare 100 miljoner till elevhälsan

  Regeringen har i dag beslutat om en ändring i Skolverkets regleringsbrev som innebär att det öppnas upp för att ytterligare 100 miljoner kronor kan betalas ut för personalförstärkning inom elevhälsan. Elevhälsan omfattar skolläkare, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog....

  • Skrivet juni 30, 2022
  • 0
 • Nya åtgärder mot penningtvätt

  Nya åtgärder mot penningtvätt: Förslag mot illegal valutaväxling. Regeringen har idag presenterat förslag till skärpt reglering av finansiella institut, exempelvis valutaväxlare, i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa förslag skickas nu ut på remiss....

  • Skrivet juni 29, 2022
  • 0
 • Statsministern till Madrid för Natos toppmöte

  Statsministern reser till Madrid för Natos toppmöte, den 29–30 juni deltar statsminister Magdalena Andersson i Natos toppmöte i Madrid. Stats- och regeringschefer från Natos medlemsländer kommer att delta och Sverige har bjudits in som partnerland. Deltar på...

  • Skrivet juni 27, 2022
  • 0
 • Säkerheten i skolan kan förbättras

  Skolan ska vara en trygg och säker plats för alla, men under de senaste åren har det skett ett antal grova våldsdåd i skolor i Sverige. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska utreda och lämna förslag...

  • Skrivet juni 25, 2022
  • 0
 • Utredning för att motverka social dumpning

  Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till åtgärder och främja samverkan mellan kommuner för att motverka social dumping. Uppdraget bidrar till regeringens arbete med att vända på varje sten för...

  • Skrivet juni 25, 2022
  • 0
 • Regeringen presenterar cybersäkerhetspaket

  Regeringen presenterar cybersäkerhetspaket för att stärka Sverige, risken för cyberangrepp är påtaglig och Rysslands invasion av Ukraina har ökat denna risk ytterligare. För att stärka Sverige presenterar regeringen nu ett nytt cybersäkerhetspaket med en investering i nya...

  • Skrivet juni 25, 2022
  • 0
 • Nya lagar och förordningar träder ikraft

  Vid halvårsskiftet träder flera nya lagar och förordningar i kraft. Nu publicerar Regeringskansliet skriften Viktigare lagar och förordningar, en sammanställning av lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet. Vid halvårsskiftet träder bland annat följande lagar...

  • Skrivet juni 24, 2022
  • 0
 • Uppdrag för ökad fysisk aktivitet

  Uppdrag för ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor hos barn och unga, regeringen har beslutat om två uppdrag som syftar till att skapa god och jämlik hälsa hos barn och unga. Grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar ska...

  • Skrivet juni 23, 2022
  • 0