All posts tagged "Region Örebro läns kulturnämnd"

 • Så fördelas årets regionala kulturmedel

  Region Örebro läns kulturnämnd har fördelat cirka 118 miljoner kronor till länets kulturaktörer – dels enligt samverkansmodellen (ca 113 milj kr), dels som regionala verksamhetsmedel (ca 4,8 milj kr). Frövifors Pappersbruksmuseum är enda kulturaktören i Lindesbergs kommun...

  • Posted februari 8, 2023
  • 0
 • Region Örebro län bjuder in till digitalt dialogmöte kring länets kulturplan

  Onsdag 1 juni kl 16.00-18.30 bjuder Region Örebro län in till digitalt dialogmöte kring Örebro läns kulturplan. Dialogmötet vänder sig till alla som arbetar med eller påverkar länets kulturliv i sitt yrke eller genom ideellt arbete med...

  • Posted maj 14, 2022
  • 0
 • Fler filmproduktioner ska lockas till länet

  Örebroregionen lämpar sig synnerligen väl för filminspelningar vilket är något som Region Örebro läns kulturnämnd vill utnyttja. Från och med i år kommer kulturnämnden därför att avsätta ett årligt utvecklingsstöd om 800 000 kronor att fördela till...

  • Posted mars 23, 2022
  • 0
 • Länets föreningsliv får dela på nästan 40 miljoner kronor

  Föreningar, studieförbund och organisationer i Örebro län får dela på nästan 40 miljoner kronor inför nästa år. Det fattade Region Örebro läns kulturnämnd beslut om i dag. – Det stöd vi beslutade om i dag ger föreningar...

  • Posted februari 10, 2022
  • 0
 • Ekonomiskt stöd till Skoindustrimuseet och ArkivCentrum

  Skoindustrimuseet i Kumla och ArkivCentrum i Örebro län får ett tillfälligt stöd på 200 000 respektive 250 000 kronor. Det fattade Region Örebro läns kulturnämnd beslut om i dag. Skoindustrimuseet i Kumla har gjort ansträngningar för att...

  • Posted december 16, 2021
  • 0
 • Ytterligare pengar till länets civilsamhälle kompletterar tidigare ekonomiskt stöd

  Region Örebro läns kulturnämnd avsätter 580 000 kronor i stöd till kulturskapare, föreningar och studieförbund i länet. Förhoppningen är att pengarna ska mildra coronapandemins konsekvenser och komma till nytta i lika stor utsträckning som tidigare utgivet stöd....

  • Posted november 4, 2020
  • 0