All posts tagged "Regionala"

 • Stora regionala skillnader i kommunalt stöd till brottsofferjourer

  Brottsofferjouren Sverige (BOJ) har genomfört sin årliga kartläggning av kommunernas bidrag till brottsofferjourer runt om i landet. Resultaten från årets undersökning visar på regionala variationer i stödet till brottsoffer. Trots detta är det glädjande att antalet jourer...

  • Posted mars 26, 2024
  • 0
 • Miljoner i stöd till det regionala kulturlivet

  Åtta regionala kulturaktörer får dela på cirka 4,7 miljoner kronor i kulturstöd för år 202, det fattade kulturnämnden beslut om vid dagens sammanträde. Varje år delar Region Örebro län ut stöd till aktörer som har uppdrag och...

  • Posted februari 8, 2024
  • 0
 • Så ska årets regionala och statliga kulturmedel fördelas

  Så vill Region Örebro läns kulturnämnd fördela årets regionala och statliga kulturmedel, ingen uppräkning av de regionala verksamhetsmedlen till aktörer som Frövifors Pappersbruksmuseum. Men höjning av både regionala och statliga medel till aktörer i kultursamverkansmodellen med motiveringen:...

  • Posted januari 30, 2024
  • 0
 • Stor regional ojämlikhet i risk för dödsolyckor

  En ny rapport från Riksförbundet M Sverige, påvisar stora regionala skillnader gällande risken att dö i vägtrafikolyckor. Storstadslänen och andra län i Svea- och Götaland har låga dödstal i förhållande till befolkningsmängd, medan skogslänen utmärker sig med...

  • Posted november 23, 2023
  • 0