All posts tagged "Regioner"

 • Tillgänglighet och stabilitet för kommuner, regioner och marknader

  Med anledning av Covid-19 har Kommuninvest de senaste veckorna gjort ett omfattande arbete för att motverka smittspridning och säkra att krisberedskapen är god. Nya regler har införts för medarbetarna. Det handlar bl a om att personer i...

  • Posted mars 17, 2020
  • 0
 • Miljardöverskott – ändå väntar sparpaket och skattehöjningar

  Regionerna går med drygt 3 miljarder i överskott i år. Men redan nästa år väntar skattehöjningar i minst fyra regioner. Regionernas resultat för 2019 beräknas bli 3,4 miljarder kronor. Det visar Dagens Samhälles sammanställning av senaste prognoserna...

  • Posted november 16, 2019
  • 0
 • Svenskt jordbruk kan utnyttja kapital och sidoverksamheter mer effektivt

  Effektiviteten i jordbruksverksamhet kan variera mellan olika regioner. För att se om det finns utrymme att öka effektiviteten har forskare från SLU och AgriFood Economics Centre undersökt skillnaderna i effektivitet mellan svenska län. Det största förbättringsutrymmet visade...

  • Posted oktober 29, 2019
  • 0
 • ​Kommunernas och regionernas skuldsättning fortsätter att öka

  Den kommunala låneskulden fortsätter att öka som en följd av stora investeringsbehov och försämrade resultat i kommunsektorn, visar Kommuninvests årliga rapport ”Den kommunala låneskulden”. Kommuninvests bedömning är att skuldsättningen fortsätter att öka också under kommande år och...

  • Posted oktober 15, 2019
  • 0
 • Hyrkostnader fortsätter öka i vården

  Vid nyår ska landsting och regioner vara oberoende av hyrpersonal i sjukvården, men hyrnotan ökar fortfarande och inget tyder på att målet kan nås. Under årets andra kvartal ökar kostnaderna för inhyrd personal med 6,3 procent jämfört...

  • Posted september 28, 2018
  • 0
 • Alliansen tar över i landstingen

  Hur landets 21 landsting och regioner ska styras efter valet blir allt tydligare. Det står klart att det blir historiska maktskiften i Norrbotten, Dalarna och Blekinge där Socialdemokraterna har styrt i närmare ett sekel. – Socialdemokraterna har...

  • Posted september 27, 2018
  • 0