Alla inlägg taggade "Regionledningscentral"

  • Granskning av Polisens regionledningscentraler

    Internrevisionen har på uppdrag av rikspolischef Anders Thornberg granskat effektiviteten inom regionledningscentralerna (RLC). Syftet är att utveckla verksamheten. Internrevisionen har bland annat granskat RLC-uppdragets överensstämmelse med styrdokument, undersökt kontaktytorna mot medborgare, tittat på arbetsflöden och stödsystem samt...

    • Skrivet mars 29, 2021
    • 0