All posts tagged "Registrering"

 • Nästan 50 000 registrerade A-traktorer

  A-traktorerna fortsätter att öka kraftigt. På cirka 2½ år har antalet A-traktorer fördubblats och idag finns nära 50 000 registrerade A-traktorer. Förändrade regler som infördes i juli 2020 tros ligga bakom en stor del av ökningen. A-traktorer...

  • Posted juli 26, 2022
  • 0
 • Färre nya laddbara bilar under första kvartalet

  Elbilar och laddhybrider har ökat i försäljning, men under första kvartalet minskade de laddbara bilarnas andel av nyregistreringarna i Örebro län, även i landet som helhet stannade försäljningen av laddbara bilar av. Under första kvartalet 2022 var 46...

  • Posted april 9, 2022
  • 0
 • Registrering av långtidsblodsocker ska hjälpa fler med diabetes

  Omkring en halv miljon människor i Sverige beräknas leva med diabetes idag, varav ungefär nio av tio med typ 2-diabetes. Många bär på sjukdomen utan att veta om det. För att bättre kunna identifiera, behandla och följa...

  • Posted november 15, 2021
  • 0
 • Registrering av långtidsblodsocker ska hjälpa fler personer i Örebro län med diabetes

  Omkring 19 000 personer i Örebro län lever med diabetes, enligt en sammanställning från Hjärt-Lungfonden och Nationella Diabetesregistret. Ungefär nio av tio har typ 2-diabetes och många bär på sjukdomen utan att veta om det. För att bättre kunna identifiera, behandla...

  • Posted november 12, 2021
  • 0
 • Registrera din verksamhet med djur hos Jordbruksverket senast den 1 oktober

  Senast den 1 oktober 2021 ska du som ansvarar för en anläggning med djur, du som hanterar avelsmaterial och du som transporterar vissa djur mellan länder ha registrerat din verksamhet hos Jordbruksverket. Den 21 april infördes nya...

  • Posted september 9, 2021
  • 0
 • 100 000-tals djurhållare får mer tid på sig att registrera var djuren hålls

  Enligt EU:s nya djurhälsoförordning ska ansvariga för en plats där djur och avelsmaterial hålls registrera den. Anledningen är att det ska bli enklare att spåra smittor vid eventuella sjukdomsutbrott. Sista dagen för att registrera platsen där djuren...

  • Posted mars 28, 2021
  • 0
 • Nya krav på registrering för att kunna spåra smittor hos djur

  Från och med den 21 april 2021 ska alla som har en anläggning med djur, som transporterar djur mellan länder eller som hanterar avelsmaterial ha registrerat sin verksamhet hos Jordbruksverket. Jordbruksverket behöver ha information om var djuren...

  • Posted februari 12, 2021
  • 0
 • Nya uppgifter om registrerade vaccinationer mot covid-19

  Hittills har totalt 192 700 vaccinationer mot covid-19 rapporterats in till det nationella vaccinationsregistret från landets regioner. Folkhälsomyndigheten övergår nu till att redovisa antalet genomförda vaccinationer som har registrerats i det nationella vaccinationsregistret (NVR), från att tidigare ha...

  • Posted januari 26, 2021
  • 0
 • Ekonomi | Kia – bästa asiatiska märke

  Kia fortsätter att rekordsälja och registreringarna för april visar ännu ett nytt rekord när tvåtusensträcket passerades, i april registrerades nämligen 2033 Kia-bilar. Kia ligger nu på femte plats efter Volvo, VW, BMW och Audi. Kia ökade med...

  • Posted maj 8, 2016
  • 0
 • Lokalt | Starkt första halvår för nyföretagandet

  Registreringen av nya företag ökade med 1,5 procent under första halvåret 2015, jämfört med motsvarande period i fjol. Därmed är nyföretagandet nu uppe på samma höga nivåer som 2012. Det visar siffror som Visma har sammanställt från...

  • Posted juli 2, 2015
  • 0