All posts tagged "Regler"

 • EU:s första regler någonsin mot kvinnovåld godkända

  Parlamentet godkänner EU:s första regler någonsin mot kvinnovåld. De nya reglerna ska bekämpa könsrelaterat våld och skydda offren, särskilt kvinnor och dem som utsätts för våld i hemmet. Med 522 röster för, 27 röster emot och 72 nedlagda...

  • Posted april 25, 2024
  • 0
 • Nya regler för valborgsmässoelden i Lindesberg

  Från 1 januari 2024 behöver man söka dispens från Lindesbergs kommun, om man vill anordna ett offentligt valborgsmässofirande med valborgsmässoeld. Enligt ett nytt avfallsdirektiv från EU, behöver man ansöka om dispens från kommunen om man vill arrangera...

  • Posted april 22, 2024
  • 0
 • Olika genomslag för yrkestrafikens nya regler

  Transportstyrelsen har följt upp hur de nya EU-gemensamma reglerna, för yrkestrafik fungerar. – Förändringarna rör många olika områden och har fått lite olika genomslag, säger Maria Åkerlund, uppdragsledare, Transportstyrelsen. Det så kallade mobilitetspaketet är en reform som...

  • Posted mars 10, 2024
  • 0
 • Nya regler för bidrag till kommunens föreningar i Askersunds kommun

  I förra veckan beslutade kultur- och tekniknämnden i Askersunds kommun, om nya regler för bidrag till civilsamhället. De nya reglerna ökar möjligheterna för idrottsföreningar som äger anläggningar att söka driftbidrag, och gör det även möjligt att söka...

  • Posted mars 6, 2024
  • 0
 • Nya regler om cybersäkerhet

  Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin tog den 5 mars, emot delbetänkandet Nya regler om cybersäkerhet. Utredaren har haft i uppdrag att föreslå nödvändiga anpassningar, av svensk rätt för att EU:s NIS2-direktiv ska kunna genomföras. I delbetänkandet...

  • Posted mars 6, 2024
  • 0
 • Svenskarna dåliga på trafikregler

  Svenskarna dåliga på trafikregler, bara sex av tio vet att man ska använda blinkers. Påfallande många svenskar saknar grundläggande kunskaper om trafikregler, och kunskapsnivån är bara marginellt högre bland dem som kör bil. Detta visar en undersökning från...

  • Posted mars 5, 2024
  • 0
 • Bussbranschen följer reglerna bra

  Bussbranschen följer reglerna bra, men kör- och vilotider sticker ut. Både granskade förare, företag och fordon följer överlag de regler som finns bra, men ett område avviker negativt – kör- och vilotider: – Redan i tidigare undersökningar har...

  • Posted december 22, 2023
  • 0
 • Sveriges pensionärer ska själva kunna välja

  Det ska bli möjligt att pausa utbetalningar av tjänstepensionen. Det kom pensionsgruppen, där samtliga riksdagspartier ingår, överens om i oktober i år. Som ett första steg skickar Finansdepartementet ett förslag på remiss om flexiblare regler för utbetalning...

  • Posted december 16, 2023
  • 0
 • Nya regler för att öka säkerheten i bygg- och anläggningsprojekt

  För att öka säkerheten och förebygga arbetsmiljörisker i bygg- och anläggningsprojekt, träder nya regler i kraft den 1 januari 2025. De nya reglerna tydliggör roller, ansvar och uppgifter för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader...

  • Posted november 13, 2023
  • 0
 • Nya regler för krediter som inte betalas i tid

  Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till nya regler, om försäljning och förvaltning av krediter där låntagaren inte klarar av att betala i tid. I propositionen föreslås även att tillsynen över inkassoföretag samlas hos...

  • Posted oktober 8, 2023
  • 0