All posts tagged "Rehabilitering"

 • Vaccin, sjukvård och stöd till palestinska flyktingar i Libanon

  Redan före coronapandemin var palestinska flyktingar i Libanon en utsatt grupp. Dessvärre har socio-ekonomiska och politiska kriserna i landet allvarligt försämrat möjligheterna att få tillgång till hälso- och sjukvård och vaccin. Tillsammans med Röda Korset/Röda Halvmånen satsar...

  • Posted december 29, 2021
  • 0
 • Nationell konferens med äldre i fokus

  Vad har vi lärt oss kring äldres hälsa under pandemin? Hur tar vi tillvara på kunskaperna på bästa sätt? Genom dessa frågor blir områden som vård i hemmet, rehabilitering, kompetens och digitalisering speglade under den nationella konferensen...

  • Posted oktober 19, 2021
  • 0
 • Hemtjänsten utvecklar ett rehabiliterande förhållningssätt

  Vi är nog alla överens om att vi vill leva så självständig som möjligt och att det är viktigt att ha makt över vår egen vardag. Därför utvecklar hemtjänsten i Kumla ett rehabiliterande arbetssätt, som handlar om...

  • Posted oktober 15, 2021
  • 0
 • Virtuell rehab ska hjälpa tusentals svenskar med huvud- och nackskador

  Nu lanseras medtech-bolaget Curest och deras lösning RecoVR, som både gör rehabilitering av huvud- och nackskador mer tillgänglig och höjer kvaliteten på behandlingen. Tekniken har utvecklats i nära samarbete med ledande experter från Danderyds sjukhus. Tusentals svenskar...

  • Posted juni 19, 2020
  • 0
 • ​Akut stöd till rehabilitering av hälsokliniker i Syrien ​

  Länder stänger sina gränser och i Sverige förbjuder vi stora sammankomster för att förhindra spridningen av coronaviruset covid-19. Men i krigsdrabbade Syrien tvingas människor fly undan strider och har inget annat val än att trängas på liten...

  • Posted mars 19, 2020
  • 0
 • Ny digital mötesplats om cancerrehabilitering

  Nu har alltomcancerrehab.se lanserats som på sikt väntas bli en heltäckande samlingsplats för stort och smått rörande rehabilitering av cancer.  Hösten 2018 påbörjade Blodcancerförbundet det 2-åriga projektet Livskraft med stöd av Allmänna Arvsfonden. Satsningen riktar sig främst till personer...

  • Posted november 24, 2019
  • 0
 • Unik forskning om rehabilitering via 1177

  Ett nytt forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet ska utveckla digital rehabilitering via Vårdguiden 1177. 
– Det är ett unikt projekt som i ett första steg riktar sig till personer som drabbats av stroke, säger Maria Larsson-Lund, professor...

  • Posted augusti 31, 2019
  • 0
 • Nya riktlinjer för afasi kräver fler logopeder

  Afasipatienter har sällan fått den kommunikativa rehabilitering som behövs för att kunna vara delaktiga i samhället. Nu finns nya nationella riktlinjer för intensiv kommunikativ rehabilitering, men var finns logopederna som jobbar med afasigruppen? Varje år får 8000-10...

  • Posted oktober 15, 2018
  • 0
 • Mer individanpassad rehabilitering efter stroke

  Årligen drabbas cirka 30 000 personer av stroke. Det är vanligt att få nedsatt balans och gångfunktion efter en stroke. Forskning från Region Örebro län visar att det är viktigt att fråga patienten hur den upplever sin...

  • Posted juni 19, 2018
  • 0
 • Bygget går framåt för Naomi Sisters Home II

  De flesta som kommit till Naomi Sisters Home i Thiyagadurgam, Sisters Internationals första kvinnohem, har efter en tidsperiod på cirka 2 år varit rehabiliterade. En del av kvinnorna som kommer har varit så neddrogade att det krävts...

  • Posted april 23, 2017
  • 0