Alla inlägg taggade "Rekommendationer"

 • Viktigt att följa myndigheters råd och rekommendationer inför skolstarten

  Snart är det skolstart igen och ungdomar i Nora börjar en ny termin på gymnasiet. Christian Kokvik, skolchef i Nora kommun vill med det gå ut med en uppmaning till kommunens ungdomar om att fortsätta följa myndigheternas...

  • Skrivet augusti 4, 2021
  • 0
 • Fortsatt försiktighet från den 1 juli

  Folkhälsomyndigheten har anpassat föreskrifter, råd och rekommendationer till att spridningen av covid-19 har minskat. Information om vad som gäller från den 1 juli har uppdaterats. Det är fortsatt viktigt att hålla avstånd, stanna hemma och testa sig...

  • Skrivet juli 1, 2021
  • 0
 • Rekommendationer för den som rest utomlands och återkommer till Sverige

  För de som reser utomlands nu under sommaren är det viktigt att följa de smittskyddsrekommendationer som gäller när de kommer tillbaka. Den som är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige behöver inte visa upp ett negativt...

  • Skrivet juni 23, 2021
  • 0
 • Anpassade rekommendationer efter vaccination

  På särskilda boenden och inom hemtjänsten är vaccinationstäckningen nu god. Många äldre utanför dessa miljöer har också fått sin första dos. Samtidigt fortsätter smittspridningen på en hög nivå med belastning på vård och omsorg. Anpassningar av åtgärder...

  • Skrivet april 16, 2021
  • 0
 • Uppdaterad rekommendation gällande vaccination mot covid-19

  Folkhälsomyndigheten uppdaterar rapporten Rekommendation för prioritering av vaccination mot covid-19 som publicerades den 4 februari 2021. Det gäller en förändring för personer som genomgått organtransplantation samt ett förtydligande kring prioritering i den tredje fasen. Personer som har...

  • Skrivet februari 6, 2021
  • 0
 • Nya rekommendationer om vilka som prioriteras för vaccination mot covid-19

  Alla som fyllt 65 år ska prioriteras i vaccinationsarbetes andra fas. I den tredje ingår personer från 60 års ålder, samt yngre med vissa sjukdomar eller tillstånd. Folkhälsomyndigheten redovisar nu nästa steg i prioriteringsuppdraget som vägleder kommuner...

  • Skrivet februari 4, 2021
  • 0
 • Nya rekommendationer till personer som varit i Norge

  Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som reser in i Sverige från Norge, eller som nyligen har varit i Norge, att testa sig för covid-19 och undviker kontakt med andra. Norska myndigheter befarar ett större utbrott av den nya brittiska...

  • Skrivet januari 23, 2021
  • 0
 • Nya rekommendationer för resenärer som varit i Brasilien

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som reser in i Sverige, och som har varit i Brasilien, testar sig för covid-19 och undviker kontakt med andra. Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, har publicerat en ny riskbedömning rörande nya varianter av SARS-CoV-2...

  • Skrivet januari 22, 2021
  • 0
 • Rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin

  Under pandemin bildades Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för säker kirurgi med uppdrag att ta fram rekommendationer gällande säker kirurgi under covid-19 pandemin med fokus på patientsäkerhet och testning inför kirurgi. – Pandemin har visat på vikten av att...

  • Skrivet december 25, 2020
  • 0
 • Det börjar röra på sig

  Regeringen gav idag formellt uppdraget till Folkhälsomyndigheten att se över allmänna råd och rekommendationer för att möjliggöra lopp och tävlingar på väg, och vatten och i skogen. – Äntligen. Det har gått två veckor sedan regeringen först...

  • Skrivet oktober 15, 2020
  • 0