All posts tagged "REM-sömn"

  • Sömnapné under REM-sömnen kopplat till risk för hjärt-kärlsjukdom

    Sömnapné är en folksjukdom som kännetecknas av korta andningsuppehåll under sömnen. En nyligen publicerad studie vid Uppsala universitet med stöd från Hjärt-Lungfonden visar att andningsuppehåll under den så kallade REM-sömnen är förknippade med tecken på åderförfettning med...

    • Posted augusti 17, 2022
    • 0