All posts tagged "Resurser"

 • Var fjärde kommun saknar resurser

  Var fjärde kommun saknar resurser för sitt cybersäkerhetsarbete, närmare nio av tio kommuner är oroliga för att bli utsatta för en cyberattack. Samtidigt saknar var fjärde säkerhetsansvarig tillräcklig budget för sitt arbete med cybersäkerhet. Det visar en...

  • Posted oktober 29, 2022
  • 0
 • Patienter söker ambulanssjukvård

  Forskning visar att patienter söker ambulanssjukvård utan att behöva akutsjukvårdens resurser, årligen hjälper ambulanspersonalen ett stort antal patienter som söker akutsjukvård. Antalet som önskar hjälp av ambulanssjukvården ökar. – Det är viktigt att det finns tillgängliga ambulansresurser...

  • Posted augusti 17, 2022
  • 0
 • Fortsatt ökade resursbehov för polisens brottsbekämpning

  Polismyndigheten behöver under perioden 2023–2025 fortsatt resursförstärkning för att möta samhällets utmaningar. Finansiering av polisens tillväxt och förstärkt medarbetarskydd är delar som lyfts fram i Polismyndighetens budgetunderlag till regeringen. Ett förändrat omvärldsläge ställer ökade krav på Polismyndigheten....

  • Posted mars 4, 2022
  • 0
 • Vad gör man när datormolnets resurser inte räcker till

  Datormolnet erbjuder inte oändlig kapacitet, budskapen i dess marknadsföring till trots. Lars Larssons avhandling handlar om strategier för att hantera när datormolnets resurser inte räcker till och angriper problemet från både molnleverantörers och dess kunders perspektiv. Han...

  • Posted oktober 4, 2020
  • 0
 • Trendbrott: Jordens resurser räcker en månad längre i år

  Earth Overshoot Day inträffar i år den 22 augusti – senare än förra året. Ska vi då se det här som att vi blivit bättre på att hushålla med jordens resurser? Nja, eftersom anledningen direkt kan kopplas...

  • Posted augusti 23, 2020
  • 0
 • På måndag tar jordens resurser slut

  Den internationella organisationen Global Footprint Network beräknar årligen dagen då jordens förnybara resurser tar slut, så kallad ”Overshoot Day”. Den här dagen flyttas fram tidigare och tidigare för varje år, vilket betyder att vi använder mer och...

  • Posted juli 26, 2019
  • 0
 • Kulturanalys 2019: Resurser och mål bör vara i balans

  Kulturanalys bedömer att kulturpolitiken på flera områden inte fört kulturområdet närmare de nationella kulturpolitiska målen. Deltagandet i kulturlivet har inte breddats trots insatser att nå fler i hela landet. De ekonomiska förutsättningarna för regionala kulturinstitutionerna har urholkats...

  • Posted februari 28, 2019
  • 0
 • Polisområde Lindesberg satsar på norra länsdelen

  Under veckorna 49-50 kommer lokalpolisen i norra länsdelen att kraftsamla sina resurser till att jobba i Ljusnarsbergs kommun. Synligheten kommer att öka märkbart, genom att finnas på plats i både Kopparberg och mindre orter så som Mossgruvan,...

  • Posted november 30, 2018
  • 0
 • Idag tar jordens resurser slut – här är 5 tips hur du kan skjuta fram Overshoot Day till 2019

  Den internationella organisationen Global Footprint Network beräknar årligen dagen då jordens förnybara resurser tar slut, så kallad ”Overshoot Day, och det har flyttats tillbaka tidigare och tidigare för varje år.  I dagsläget konsumerar världsbefolkningen som att vi...

  • Posted augusti 1, 2018
  • 0
 • Hur säkerställer vi att hälso- & sjukvårdens resurser går till dem som behöver dem mest

  Hur vet och säkerställer vi att hälso- & sjukvårdens resurser går till bra och säker vård till dem som behöver dem mest? Professionsbaserad klinisk revision kan vara svaret. Ett system där professionella grupper regelbundet granskar hälso- & sjukvårdens verksamheter på plats...

  • Posted juni 28, 2018
  • 0