All posts tagged "Resurser"

 • Civilsamhället står redo men var är resurserna

  Femton organisationer inom civilsamhället däribland Ideell Kulturallians, vädjar till regeringen om väl genomtänkta åtgärder för att bekämpa ökande grov brottslighet och våld. ”En starkare samverkan och ett resurstillskott behövs för att vända den eskalerande samhällskrisen”, heter det...

  • Posted november 13, 2023
  • 0
 • Bilister kolliderade på Radiatorvägen i Örebro (Uppdatering)

  En trafikolycka har inträffat på Radiatorvägen i Örebro, SOS-alarm meddelar att de skickar resurser till Radiatorvägen i Örebro med anledning av att två personbilar kolliderat. Initiala uppgifter gör gällande att det är fem personer drabbade i de båda...

  • Posted oktober 31, 2023
  • 0
 • Vägnätet dammsugs efter kriminella

  Över 3000 förare kontrollerades under förra veckans temavecka ”Brott på väg”, ett koncept syftande till att samordna resurser för att hitta kriminella som rör sig i vägnätet. Drygt sjuttio konkreta brott uppdagades. ”Brott på väg” är ett...

  • Posted oktober 18, 2023
  • 0
 • Mer resurser till Transportstyrelsen

  Transportstyrelsen behöver ges bättre förutsättningar att bedriva tillsyn, arbeta med körkortsingripanden samt utveckla såväl regler som register. Därför avser regeringen att förstärka Transportstyrelsen med totalt 60 miljoner kronor för 2024. Regeringen föreslår att Transportstyrelsens verksamheter för regelutveckling...

  • Posted oktober 1, 2023
  • 0
 • 100 miljoner i förstärkning till folkhögskolor

  Många folkhögskolor har en ansträngd ekonomi, och det generellt besvärliga ekonomiska läget drabbar dem hårt. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024, ytterligare resurser till folkhögskolornas utbildningsutbud. Förslaget uppgår till 100 miljoner kronor 2024 och från och...

  • Posted september 13, 2023
  • 0
 • Ökade resurser till Kriminalvården

  Regeringen föreslår att Kriminal­vårdens anslag höjs med närmare 1,5 miljarder kronor 2024, det föreslagna tillskottet ger Kriminal­vården förut­sättningar att fortsätta utbygg­naden. Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Att med kraft trycka tillbaka den organi­serade brotts­lig­heten...

  • Posted september 12, 2023
  • 0
 • Fortsatt naturvårdsslakt

  Resurser till miljö och klimat lyser med sin frånvaro i vårändringsbudgeten för 2023 som regeringen med stöd av Sverigedemokraterna presenterade i dag. – Brist på satsningar väntas få stora konsekvenser för klimat- och naturvårdsarbetet i Sverige och...

  • Posted april 18, 2023
  • 0
 • 77 procent fick jobb eller började studera

  77 procent av de g(l)ömda resurserna fick jobb eller började studera, projektet Den g(l)ömda resursen var ett samarbete mellan Örebro kommun och Karlskoga kommun för att ta tillvara potentialen hos högutbildade tredjelandsmedborgare. Totalt var 317 personer inskrivna...

  • Posted december 22, 2022
  • 0
 • Var fjärde kommun saknar resurser

  Var fjärde kommun saknar resurser för sitt cybersäkerhetsarbete, närmare nio av tio kommuner är oroliga för att bli utsatta för en cyberattack. Samtidigt saknar var fjärde säkerhetsansvarig tillräcklig budget för sitt arbete med cybersäkerhet. Det visar en...

  • Posted oktober 29, 2022
  • 0
 • Patienter söker ambulanssjukvård

  Forskning visar att patienter söker ambulanssjukvård utan att behöva akutsjukvårdens resurser, årligen hjälper ambulanspersonalen ett stort antal patienter som söker akutsjukvård. Antalet som önskar hjälp av ambulanssjukvården ökar. – Det är viktigt att det finns tillgängliga ambulansresurser...

  • Posted augusti 17, 2022
  • 0