All posts tagged "Riksbanken"

 • Kraftiga avgiftshöjningar stundar

  Efter Riksbankens besked, kraftiga avgiftshöjningar stundar för högt skuldsatta bostadsrättsföreningar, riksbankens besked under torsdagen om en ytterligare höjd styrränta på 0,75 procent blir ett hårt slag mot många bostadsrättsföreningar som är högt skuldsatta. Höjda räntekostnader och stigande...

  • Posted november 26, 2022
  • 0
 • Styrräntan höjs 0,75 procentenheter

  Under förmiddagen meddelade riksbanken att man på grund av den höga inflationen höjer styrräntan med 0,75 procentenheter. Inflationen är fortfarande alldeles för hög. Den höga inflationen urholkar mångas köpkraft och gör det svårare för hushåll och företag...

  • Posted november 24, 2022
  • 0
 • Hård konkurrens om bolånekunderna

  Riksbanken väntas höja styrräntan till 2,25 procent i november. Det medför att den rörliga bolåneräntan går upp till 3,5 procent. Riksbanken väntas sedan höja styrräntan till 2,5 procent i februari vilket medför ytterligare höjningar av den rörliga...

  • Posted oktober 20, 2022
  • 0
 • Riksbanken höjer styrräntan

  Som väntat höjde idag Riksbanken styrräntan för att dämpa den höga inflationsökningen. Under förmiddagen höjde man styrräntan från 0,75% till 1,75%, en höjning med en procent. Detta är den största enskiljda höjningen av styrräntan som gjorts sedan...

  • Posted september 20, 2022
  • 0
 • Den rörliga bolåneräntan toppar på 3,8 procent

  Riksbanken väntas höja styrräntan med 0,5 procentenheter vardera vid årets återstående två beslutsmöten. Den rörliga bolåneräntan går upp till 3,5 procent redan till årsskiftet för att sedan stiga till 3,8 procent till sommaren 2023. Riksbanken bedöms därefter...

  • Posted augusti 18, 2022
  • 0
 • Bundna genomsnittsräntor steg mest under juni månad

  Den rörliga genomsnittsräntan steg med 0,16 procentenheter och den bundna (3 år) med 0,43 procentenheter under juni. Genomsnittskunden fick 1,73 procent i ränta på ett rörligt lån och 3,32 procent i ränta på ett lån bundet på...

  • Posted juli 15, 2022
  • 0
 • Det värsta av scenarion blev verklighet

  Den konflikt som fanns mellan Ukraina och Ryssland eskalerade snabbt på ett sätt som överraskade många, med ett fullskaligt krig och en invasion. Det är en humanitär tragedi som kommer sätta djupa spår och som drabbar mängder...

  • Posted mars 21, 2022
  • 0
 • Riksbanken dumpar investeringar efter EFN:s avslöjande

  Efter EFN:s avslöjande har Sveriges centralbank sålt av stora delar av sina mest klimatfientliga investeringar. Riksbanken har meddelat att den avyttrar investeringar i ett antal delstater och provinser i Australien och Kanada. De här regionerna lämnar höga klimatavtryck...

  • Posted november 22, 2019
  • 0
 • Minskad valutareserv förstärker överskottet i statens budget

  Saldot i statens budget för juli blev ett överskott på 28,2 miljarder kronor. Det är 12,5 miljarder kronor högre än i juli 2018. Överskottet i juli beror till stor del på att Riksbanken har minskat valutareserven, vilket...

  • Posted augusti 30, 2019
  • 0
 • Minskad valutareserv ger överskott i statskassan

  Saldot i statens budget för maj blev ett överskott på 64,2 miljarder kronor, vilket är 13,6 miljarder kronor högre än i maj 2018. I och med att Riksbanken har beslutat att minska valutareserven påverkades budgetsaldot positivt med...

  • Posted juni 20, 2019
  • 0