All posts tagged "Riksbanken"

 • Hårt pressade hushåll kan tillfälligt pusta ut

  Igår kom beskedet att Riksbanken låter styrräntan ligga kvar på 4 procent, men fler räntehöjningar kan komma, hushåll hårt pressade Högre inflation och stigande räntor pressar hushållen från flera håll. Alla påverkas och speciellt kännbart är det...

  • Posted november 24, 2023
  • 0
 • Genomsnittsräntorna i juli

  Den 20/7 höjde Riksbanken styrräntan till 3,75 procent, vilket resulterade i en höjning av både den rörliga genomsnittsräntan och de bundna genomsnittsräntorna. Den rörliga genomsnittsräntan (3-mån) steg med 0,16 procentenheter under juli 2023. Genomsnittskunden fick 4,50 %...

  • Posted augusti 10, 2023
  • 0
 • Riksbanken bör sänka styrräntan senast i februari

  Riksbanken bör sänka styrräntan senast i februari nästa år, Svensk BNP bedöms minska med knappt 1 procent i år. Fallande bostadsinvesteringar bidrar till detta. I december i år väntas årsinflationen, mätt utifrån månadsförändringen, ligga på endast 2,7 procent....

  • Posted april 30, 2023
  • 0
 • Riksbanken driver Sverige mot högre arbetslöshet

  LO-ekonomerna riktar skarp kritik mot gårdagens räntebesked, man efterlyser i stället en plan för när räntan ska sänkas. – Riksbanken straffar hushåll i onödan, säger Laura Hartman, LO:s chefsekonom. – Grunden till inflationen finns i Rysslands anfallskrig...

  • Posted april 27, 2023
  • 0
 • Boräntorna stiger

  De rörliga och bundna genomsnittsräntorna steg under mars efter Riksbankens höjning av styrräntan till 3 procent den 15 februari. Och bankerna närmar sig varandra – skillnaden mellan bankernas snitträntor är ovanligt liten. Den rörliga genomsnittsräntan (3-mån) steg...

  • Posted april 13, 2023
  • 0
 • Så dyrt blir bolånet efter sommaren

  Riksbanken har under året skyndsamt höjt styrräntan för att bekämpa den kraftigt stigande inflationen, nästa förväntade räntehöjning sker i april följt av den sista förväntade höjningen i juni med högre räntekostnader som följd. Samtidigt bedömer Konjunkturinstitutet att...

  • Posted april 6, 2023
  • 0
 • Kraftiga avgiftshöjningar stundar

  Efter Riksbankens besked, kraftiga avgiftshöjningar stundar för högt skuldsatta bostadsrättsföreningar, riksbankens besked under torsdagen om en ytterligare höjd styrränta på 0,75 procent blir ett hårt slag mot många bostadsrättsföreningar som är högt skuldsatta. Höjda räntekostnader och stigande...

  • Posted november 26, 2022
  • 0
 • Styrräntan höjs 0,75 procentenheter

  Under förmiddagen meddelade riksbanken att man på grund av den höga inflationen höjer styrräntan med 0,75 procentenheter. Inflationen är fortfarande alldeles för hög. Den höga inflationen urholkar mångas köpkraft och gör det svårare för hushåll och företag...

  • Posted november 24, 2022
  • 0
 • Hård konkurrens om bolånekunderna

  Riksbanken väntas höja styrräntan till 2,25 procent i november. Det medför att den rörliga bolåneräntan går upp till 3,5 procent. Riksbanken väntas sedan höja styrräntan till 2,5 procent i februari vilket medför ytterligare höjningar av den rörliga...

  • Posted oktober 20, 2022
  • 0
 • Riksbanken höjer styrräntan

  Som väntat höjde idag Riksbanken styrräntan för att dämpa den höga inflationsökningen. Under förmiddagen höjde man styrräntan från 0,75% till 1,75%, en höjning med en procent. Detta är den största enskiljda höjningen av styrräntan som gjorts sedan...

  • Posted september 20, 2022
  • 0