Alla inlägg taggade "Riksrevisionen"

 • Ineffektivitet i arbetet mot organiserad ekonomisk brottslighet

  Ekobrottsmyndigheten ska bekämpa den organiserade ekonomiska brottsligheten. Dåliga yttre förutsättningar och bristande intern styrning försämrar dock möjligheterna att arbeta effektivt. Riksrevisionen rekommenderar nu åtgärder för att förbättra effektiviteten. Ekobrottsmyndigheten (EBM) inrättades 1998 för att arbetet mot den...

  • Skrivet december 25, 2021
  • 0
 • Allvarliga brister i hanteringen av ersättning till offentliga försvarare och målsägarbiträden

  Domstolarna i Sverige betalade förra året ut mer än 3,3 miljarder kronor i ersättning till offentliga försvarare och andra rättsliga biträden, Riksrevisionens granskning visar att hanteringen av dessa utbetalningar har stora brister. Statens utgifter för offentliga försvarare,...

  • Skrivet oktober 21, 2021
  • 0
 • Allvarligt att hundratusentals brottsutsatta går miste om stöd

  Riksrevisionen har nu publicerat sin granskningsrapport Effektiviteten i Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta (RIR 2021:20). Brottsofferjouren Sverige (BOJ) och enskilda brottsofferstödjare i lokala brottsofferjourer har under loppet av utredningen deltagit i intervjuer och lämnat synpunkter till...

  • Skrivet juni 26, 2021
  • 0
 • Otillräcklig tillsyn av bilbesiktningsmarknaden

  Statens monopol på fordonsbesiktning avskaffades 2010. Riksrevisionens granskning visar att tillgänglighet och valfrihet har ökat sedan dess, men att också priser och klagomål har ökat. Samtidigt är Transportstyrelsens tillsyn i praktiken närmast obefintlig. Omregleringen av besiktningsmarknaden skulle...

  • Skrivet maj 1, 2021
  • 0
 • Risk att anknytningsärenden inte handläggs rättssäkert

  Brister i arbetet med att klarlägga de sökandes identitet gör att rättssäkerheten i Migrationsverkets handläggning av så kallade anknytningsärenden inte kan garanteras. Riksrevisionen efterlyser nu åtgärder från både regeringen och Migrationsverket. Ansökan om uppehållstillstånd för en person...

  • Skrivet april 25, 2021
  • 0
 • Riksrevisionens granskning leder till förbättringar

  Riksrevisionen har följt upp resultaten av tidigare granskningar av regeringen, statliga myndigheter, stiftelser och bolag. Uppföljningen visar att granskningarna bidrar till positiva förändringar, men att det ibland tar tid innan åtgärder genomförs. Riksrevisionen publicerar årligen en uppföljningsrapport...

  • Skrivet april 7, 2021
  • 0
 • Behov av förbättringar inom statens forsknings- och utvecklingsarbete

  Ett stort antal statliga myndigheter finansierar eller bedriver forskning och utveckling. Riksrevisionen konstaterar att det finns brister i regeringens och myndigheternas utvärdering, samordning, kvalitetssäkring, kontroll och uppföljning av verksamheten. Forskning och utveckling (FoU) finansieras eller bedrivs vid...

  • Skrivet mars 27, 2021
  • 0
 • Få allvarliga fel i myndigheternas årsredovisningar

  Riksrevisionen är nu klar med granskningen av de statliga myndigheternas årsredovisningar för 2020. Få allvarliga brister har upptäckts, men SMHI:s försäljning av en verksamhetsgren till en tidigare anställd får kritik för bristande affärsmässighet. En av Riksrevisionens huvuduppgifter...

  • Skrivet mars 26, 2021
  • 0
 • Den statliga administrationen växer, trots försök till effektivisering

  Regeringen har vidtagit åtgärder för att effektivisera det administrativa arbetet vid statliga myndigheter. Riksrevisionens granskning visar dock att åtgärderna endast har haft begränsad effekt, och att regeringen bör intensifiera sitt arbete – bland annat genom att möjliggöra...

  • Skrivet mars 20, 2021
  • 0
 • Riksrevisionen för fram det moderna slaveriet i ljuset

  Svenska statens insatser mot exploatering av arbetskraft har flera allvarliga brister. Det visar en granskning från Riksrevisionen, som publicerades den 15 december. Granskningens resultat bekräftar Frälsningsarméns bild av att myndigheterna idag inte förmår att skydda utsatta individer...

  • Skrivet december 20, 2020
  • 0