All posts tagged "Risker"

 • Så här går ett fysiskt telefonbedrägeri till

  Är du eller någon i din närhet äldre? Äldre är extra utsatta för telefonbedrägerier. Det är viktigt att vara medveten om riskerna, och veta vad du kan göra för att minska utsattheten. Telefonbedrägerierna ökade med 36 procent...

  • Posted mars 30, 2024
  • 0
 • Risker med att byta eller säga upp barnförsäkringen

  Så här års ser många över sin ekonomi, att byta eller att säga upp en försäkring kan vara ett sätt att spara pengar. Men se upp. När det gäller barnförsäkringar och andra personförsäkringar, kan det vara både...

  • Posted januari 23, 2024
  • 0
 • Råd inför ökat spelande i jul

  Rädda Barnen ger råd inför ökat spelande i jul, spela med ditt barn och möt riskerna tillsammans. Nu är det snart jullov och många barn vill gärna spela mycket när de är lediga, samtidigt finns det risker kring...

  • Posted december 21, 2023
  • 0
 • Viktigt att väga in risker kontra nyttan

  Viktigt att väga in risker kontra nyttan, vid direktåtkomst av barns journaluppgifter. Svenska Läkaresällskapet (SLS) identifierar både för- och nackdelar med förslag, som syftar till att åtgärda barn och vårdnadshavares direktåtkomst till journaluppgifter. Ett problem i dag är...

  • Posted december 9, 2023
  • 0
 • Var fjärde företag saknar rutiner mot risker

  Var fjärde företag saknar rutiner, mot risker med digitalt arbete. Arbetsmiljöverket har granskat nära 1 500 arbetsplatsers förebyggande arbetsmiljöarbete, mot risker med digitala arbetssätt. Av de granskade arbetsplatserna hade drygt 23 procent brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, nu...

  • Posted november 5, 2023
  • 0
 • Många barn skadas i hemmet

  Många barn skadas i hemmet, så minskar du riskerna. Varje år söker många småbarnsföräldrar någon typ av vård, på grund av att ett barn har skadats i hemmet. För de minsta barnen är hemmet den vanligaste olycksplatsen. Under...

  • Posted november 4, 2023
  • 0
 • Stora risker med regeringens politik

  Stora risker med regeringens politik för utländsk arbetskraft. Ny studie av regelverk för utländsk arbetskraft visar att regeringens politik kommer att innebära stora nackdelar för svenska företag jämfört med Finlands, Danmarks och Storbritanniens. I Gröna arbetsgivares rapport konstateras...

  • Posted oktober 22, 2023
  • 0
 • Fem risker i semestertrafiken

  Under sommaren passar många svenskar på att göra semesterresor med bil. De senaste åren har svemester, det vill säga turistande inom landet, varit en ökande trend. Sverige erbjuder många vackra turistvägar, sevärdheter och stränder, men den som...

  • Posted juli 4, 2023
  • 0
 • Risker med att använda lustgas för berusning

  Information om riskerna med att använda lustgas för berusning, den som använder lustgas i berusningssyfte riskerar allvarliga skador på hjärnan och övriga nervsystemet. Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket med Giftinformationscentralen och länsstyrelserna har tagit fram informationsmaterial om riskerna, riktat till...

  • Posted juni 17, 2023
  • 0
 • Information om risker vid berusning med lustgas

  Regeringen ger myndigheter i uppdrag att sprida information om risker vid berusning med lustgas, användning av lustgas i berusningssyfte har blivit allt vanligare. Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna får nu i uppdrag att sprida information om risker vid...

  • Posted mars 10, 2023
  • 0