All posts tagged "Rökning"

 • Positiv trend gällande rökvanor

  Andelen som röker dagligen har minskat drastiskt under de senaste tjugo åren medan andelen som snusar har ökat något. Det visar enkätundersökningen Liv & hälsa som besvarades av drygt 8 000 länsbor i åldern 18 år eller...

  • Posted november 21, 2022
  • 0
 • Daglig rökning fortsätter minska men användandet av snus ökar bland unga

  Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i åldrarna 16 till 29 år. Det visar nya resultat från den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor. Resultaten som nu presenteras i Hälsa på lika...

  • Posted november 23, 2021
  • 0
 • Får man röka i sin bostadsrätt

  Kan en bostadsrättsförening tvinga en bostadsrättshavare som röker i sin lägenhet att flytta från föreningen? Den frågan ställdes i ett nyligen avgjort rättsfall från Norrköpings tingsrätt. Det korta svaret är ja, i vissa fall – om röklukten...

  • Posted mars 31, 2021
  • 0
 • Var fjärde rökare positiv till nya rökförbudet

  Måndagen den 1 juli börjar det nya rökförbudet gälla vilket gör det olagligt att röka på bland annat busshållplatser, uteserveringar och skolgårdar. Tre av fyra svenskar anser att det är positivt med det utökade förbudet. Bland rökarna...

  • Posted juni 28, 2019
  • 0
 • Nu ställer vården nya krav: Undvik rökning och alkohol före och efter operation

  Både rökning och alkoholbruk bör undvikas i samband med planerade operationer. Nu ställer vården nya krav på patienter som ska opereras. Sedan 2014 finns en rutin om rökfrihet inför operation. Nu kompletteras den med alkoholfri operation. –...

  • Posted maj 9, 2019
  • 0
 • Dags att informera om rökfria utemiljöer

  Snart är det vår och sommar och vi vistas allt mer utomhus. Vi är många som ser fram emot att slippa utsättas för passiv rökning i olika offentliga utemiljöer. Många tvingas flytta på sig när de väntar på...

  • Posted april 7, 2019
  • 0
 • Snabb och avgörande förbättring för den som slutar röka

  Denna vecka är Tobaksfria veckan och ett bra tillfälle att ta för den som vill sluta röka eller snusa. Effekterna av ett rökstopp är snabba, menar överläkare Matz Larsson, lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. – Många sjukdomsrisker minskar...

  • Posted november 20, 2018
  • 0
 • E-cigaretter kan leda till att fler börjar röka

  E-cigaretten framhålls ofta som ett verktyg för att sluta röka. Men en ny studie som finansierats av Hjärt-Lungfonden, och är den största i sitt slag, tyder på att e-cigaretter snarare fungerar som inkörsport till rökning bland unga....

  • Posted september 12, 2018
  • 0
 • Ny forskning: Kvinnor drabbas värre av rökning – allt fler dör i KOL

  Under 20 år har dödstalen i KOL sjunkit markant bland män – men nära nog dubblerats bland kvinnor. Nu visar ny forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden, att en av anledningarna kan vara molekylära skillnader som medför att...

  • Posted juli 10, 2018
  • 0
 • En oroväckande stor andel av astma- och KOL-patienter röker

  Idag är det den internationella dagen mot tobak, World No Tobacco Day. Ny statistik visar att andelen KOL-patienter som röker är 36 procent. Motsvarande siffra för astmatiker är 15 procent. Det visar data baserade på nästan 160...

  • Posted maj 31, 2018
  • 0