All posts tagged "RS-virus"

 • Covid-19 fortsätter minska

  Covid-19 fortsätter minska, men andra luftvägssjukdomar kvar på en medelhög nivå. Den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten visar att de bekräftade fallen av covid-19 fortsatt minskar, men att spridningen av influensa och RS-virus ligger kvar på en medelhög...

  • Posted februari 3, 2024
  • 0
 • Årets epidemisäsong för RS-virus har startat

  Folkhälsomyndigheten bedömer att epidemin för RS-virus, är igång för säsongen och spridningen väntas öka. RS-viruset innebär störst risk för spädbarn, äldre och vissa riskgrupper. Den nationella övervakningen av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) visar att epidemin har startat på...

  • Posted december 8, 2023
  • 0
 • Nytt förebyggande läkemedel mot RS-virus rekommenderas

  Inför vintersäsongen 2023/2024 har ett nytt förebyggande läkemedel mot RS-virus godkänts för barn under 12 månader. Folkhälsomyndigheten har nu sett över och uppdaterat riskgrupperna, samtidigt som Läkemedelsverket har beslutat om rekommendationer för det nya läkemedlet. RS-virus kan...

  • Posted september 24, 2023
  • 0
 • Fortsatt omfattande spridning av covid-19, influensa och RS-virus

  Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus fortsätter att vara omfattande. Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka inom hemtjänst och på särskilda boenden för äldre (SÄBO). Med nya data från vecka 51 konstaterar Folkhälsomyndigheten att Sverige...

  • Posted januari 1, 2023
  • 0
 • RS-virus ger hårt tryck på barnakuten

  De senaste dagarna har allt fler små barn med RS-virus behövts läggas in för vård. Barnakuten har också ett ökat tryck även när det gäller mildare symptom. Föräldrar som söker vård där läget inte är akut uppmanas...

  • Posted december 20, 2022
  • 0
 • Fortsatt kraftigt ökad smittspridning

  Spridningen av luftvägsinfektioner i samhället fortsätter att öka enligt Folkhälsomyndighetens övervakning, myndigheten ser ett ökat intresse för att vaccinera sig mot covid-19 och påminner om att personer som är 65 år och äldre samt yngre personer i...

  • Posted december 16, 2022
  • 0
 • Smittspridning ökar kraftigt

  Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus ökar kraftigt. Spridningen av luftvägsinfektioner ökar nu kraftigt i samhället, och det är viktigt att den som är sjuk stannar hemma och undviker nära kontakt med andra. Vaccination mot covid-19 och influensa...

  • Posted december 11, 2022
  • 0
 • Epidemistart för årets säsong av RS-virus

  Antalet rapporterade fall av RS-virus ökar och Folkhälsomyndigheten gör nu bedömningen att vintersäsongens epidemi har startat på nationell nivå. Spridningen väntas tillta under kommande veckor. Det är viktigt att skydda de allra yngsta barnen mot smitta eftersom...

  • Posted november 11, 2022
  • 0
 • Sammanställning av vintersjukdomar klar

  Smittspridningen av RS-virus, influensa och vinterkräksjuka fortsatte att påverkas av pandemin även under vintersäsongen 2021/2022. En ovanligt tidig och intensiv epidemi av RS-virus drabbade många små barn hösten 2021. Även spridningen av influensa och vinterkräksjuka uppvisade ovanliga...

  • Posted juli 25, 2022
  • 0
 • Läkemedel i förebyggande syfte minskar risken för sjukhusvård vid RS-virus

  Den vanligaste förebyggande behandlingen av RS-virus hos barn har god effekt: den kan halvera risken för inneliggande sjukhusvård bland barn i riskgrupper. Det visar en ny översikt från forskarnätverket Cochrane Sverige vid Skånes universitetssjukhus, som sammanställt medicinsk...

  • Posted januari 8, 2022
  • 0