Alla inlägg taggade "Rutiner"

 • Rutiner minskar hälsoriskerna för äldre vid höga temperaturer

  Under långa perioder med höga temperaturer är det viktigt att vara uppmärksam på kroppens varningssignaler, och att rutinerna följs på särskilda boenden för att minska hälsoriskerna. Äldre och personer med bakomliggande sjukdomar är riskgrupper både för värmestress...

  • Skrivet juli 1, 2021
  • 0
 • Nya rutiner för kommunfullmäktiges sammanträden i Örebro kommun

  Efter sommaren kommer kommunfullmäktige i Örebro kommun använda nya lösningar för att återigen kunna samlas med samtliga 65 ledamöter på plats, Conventum kongress kommer att användas, ett beslut som fattats för att säkra demokratin. På grund av...

  • Skrivet juni 24, 2020
  • 0
 • Översyn av rutiner runt igångsättning av förlossning

  En gemensam arbetsgrupp för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och Barnmorskeförbundet har gjort en genomgång av det aktuella forskningsläget och kommit fram till att det finns ett vetenskapligt stöd för att ta ställning till igångsättning...

  • Skrivet januari 31, 2020
  • 0
 • Skärpta regler och rutiner för nationella prov

  Efter vårens stora problem med spridning av nationella prov i sociala medier har Skolverket beslutat att skärpa regler och rutiner inför nästa termin. Proven kommer att levereras till skolorna närmare inpå provdatumet och facit kommer i de...

  • Skrivet maj 10, 2018
  • 0