All posts tagged "SABO"

 • Nytt samarbete ska underlätta för byggbranschen att ställa klimatkrav

  Byggandet står för en stor del av fastighetsbranschens klimatpåverkan. I projektet Klimatkrav till rimlig kostnad arbetar Sveriges Allmännytta, tidigare SABO, kreditinstitutet Kommuninvest och IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med mål att ta fram en branschstandard för att beräkna...

  • Posted september 20, 2019
  • 0
 • SABO blir Sveriges Allmännytta

  SABO byter namn och heter nu Sveriges Allmännytta. Detta för att bli tydligare och för att kunna nå ut i samhällsdebatten med ett starkt, kärnfullt och positivt laddat namn – inte bara en förkortning. Det historiska beslutet fattades...

  • Posted april 25, 2019
  • 0
 • Framtidens allmännytta spikas på kongressen

  Bostadspolitiker och förtroendevalda från hela landet samlas när SABO, bransch- och intresseorganisation för Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, bjuder in till kongress den 24-25 april i Örebro. Representanter från de kommunala bostadsföretagen samlas för att fatta beslut om SABOs...

  • Posted april 23, 2019
  • 0
 • Hyresgästföreningen går in i trepartssamtal

  Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) och Fastighetsägarna Sverige bjöd i juni in Hyresgästföreningen till samtal om hur parterna tillsammans ska utveckla det svenska hyressättningssystemet på ett långsiktigt hållbart sätt. Nu är parterna överens om inriktningen på arbetet och...

  • Posted december 8, 2018
  • 0
 • Ny vägledning för mer tillgänglig hyresmarknad

  SABO och Fastighetsägarna lanserar en gemensam vägledning kring mer flexibla krav i hyresvärdars uthyrningspolicyer. Vägledningen ska fungera som ett stöd för hyresvärdar som vill omarbeta sin uthyrningspolicy för att anpassa den till dagens inkomst- och anställningssituationer samtidigt...

  • Posted september 29, 2018
  • 0
 • De lokala parterna ska ta ansvar för hyressättningen

  Regering och riksdag har nu granskat Riksrevisionens rapport om inkomsteffekter av bruksvärdessystemet. Regeringen välkomnar rapporten, men konstaterar samtidigt att ”Det är marknadsaktörernas uppgift att på lokal nivå långsiktigt definiera vilka hyror som är skäliga och vilket värde...

  • Posted maj 27, 2018
  • 0
 • 23 idéer för bättre integration

  En av Sveriges största utmaningar är att skapa en bostadsmarknad som fungerar för fler, därför presenteras idag rapporten från SABOs integrationsråd med 23 idéer som utmanar bostadsmarknadens funktionssätt.   – Politiker och fastighetsägare behöver pröva åtgärder som kan...

  • Posted maj 12, 2018
  • 0
 • Allt fler solceller i allmännyttan

  Antalet solceller ökar markant i de allmännyttiga bostadsföretagen, enligt SABOs senaste statistik har 47 procent av företagen installerat solceller. Våren har kommit till de flesta landsändar i Sverige. Ljuset strålar ned på gator och in genom fönster....

  • Posted maj 4, 2018
  • 0
 • Nya förslag för ett väl fungerande hyresförhandlingssystem

  Ett väl fungerande hyresförhandlingssystem är en förutsättning för att långsiktigt säkra hyresrättens konkurrenskraft och funktion i samhället. Därför behöver marknadens parter ta ett gemensamt ansvar för att värna och utveckla hyresrätten för både nuvarande och kommande generationers...

  • Posted april 14, 2018
  • 0
 • Positivt att parterna tar ansvar för att utveckla hyresmarknaden

  Igår presenterade SABO, de allmännyttiga bostadsbolagens samarbetsorganisation, en rapport kring utvecklingen av hyresmarknaden. – Det är positivt att SABO tar initiativ för att utveckla dessa frågor, säger Erik Elmgren, förhandlingschef hos Hyresgästföreningen. -Som parter har vi ett...

  • Posted april 11, 2018
  • 0