All posts tagged "Säkerhetspolisen"

 • Höjning av terrorhotnivån till högt hot

  Terrorhotnivån höjs från förhöjt till ett högt hot, meddelar Säkerhetspolisen. Bakgrunden är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige. Myndigheten bedömer att hotet kommer att bestå under en längre tid. Sverige Örebronyheter Källa: Krisinformation

  • Posted augusti 17, 2023
  • 0
 • Bättre möjligheter att behandla information

  Säkerhetspolisen får bättre möjligheter att behandla information, regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över de bestäm­melser som reglerar Säkerhets­polisens behandling av person­uppgifter. De nya reglerna ska ge Säker­hets­polisen ökade möjlig­heter att behandla person­uppgifter...

  • Posted maj 12, 2023
  • 0
 • Fortsatta satsningar på Säkerhetspolisen och Kriminalvården

  Förmågan att möta hot mot den inre säkerheten behöver stärkas, regeringen avsätter därför 50 miljoner kronor till Säkerhetspolisen. Regeringen har redan genomfört stora satsningar på polisen och andra delar av rättsväsendet, men när fler personer grips och...

  • Posted april 13, 2023
  • 0
 • Rysk underrättelsetjänst ansvariga för IT-intrång

  Säkerhetspolisen har pekat ut hackergruppen Fancy Bears på uppdrag av rysk underrättelsetjänst, GRU, som ansvariga för det olaga intrång i IT-systemet som Riksidrottsförbundet utsattes för i maj 2018. Ett viktigt besked och positivt att ansvariga pekas ut....

  • Posted april 14, 2021
  • 0
 • Nationellt bombdatacenter vid Noa

  Ett beslut om att inrätta ett nytt bombdatacenter som ska höja förmågan att förebygga, förhindra och hantera sprängningar är nu fattat. Bombdatacentret ska vara placerat vid nationella bombskyddet på Noa.  Regeringen har gett Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Försvarsmaken...

  • Posted maj 13, 2020
  • 0