All posts tagged "Samband"

 • Sociala medier-beroende kopplat till fattigdom

  En ny studie från University of Glasgow i Skottland visar en koppling mellan fattigdom och sociala medier-beroende. Studien, som publicerades i tidskriften Social Science & Medicine, undersökte hur ekonomiska förhållanden påverkar användningen av sociala medier och fann...

  • Posted januari 26, 2023
  • 0
 • Sambandet mellan diabetes och urinvägsinfektioner

  Sänkt immunförsvar och återkommande infektioner är vanligt vid typ 1- och typ 2-diabetes. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet att personer med diabetes har lägre nivåer av den antimikrobiella peptiden psoriasin, som ingår i kroppens immunförsvar, vilket...

  • Posted september 25, 2022
  • 0
 • Rapport visar samband mellan spel om pengar och hälsa över tid

  Psykiska besvär kan både vara en riskfaktor och en konsekvens av spelproblem. Det visar rapporten om Swelogs 2008-2018, en omfattande studie kring sambandet mellan spel om pengar och hälsa. Dessutom ökar arbetslöshet risken för spelproblem. Rapporten ”Spel...

  • Posted november 23, 2021
  • 0
 • Samband mellan medieanvändning och psykisk ohälsa hos unga

  Den psykiska ohälsan hos unga har ökat i Sverige och internationellt, samtidigt som användningen av digitala medier har gått upp. Men tid i mobilen verkar inte vara viktigast för måendet, utan andra faktorer i ungdomarnas liv. I...

  • Posted juli 4, 2020
  • 0
 • Tandlossning ökar risken för hjärtsjukdomar

  Det finns ett tydligt samband mellan tandlossning, åderförkalkning i halspulsådern och hjärt- och kärlsjukdomar. Därför måste tandvård och sjukvård samverka mer. Det visar en ny avhandling av Viveca Wallin Bengtsson vid Malmö universitet. Viveca Wallin Bengtssons forskning...

  • Posted november 24, 2019
  • 0
 • Ny studie ska klarlägga samband mellan diabetesbehandling och magbesvär

  En del personer som medicinerar mot typ 2-diabetes drabbas av magbesvär. Nu ska en ny svensk studie undersöka om magproblemen orsakas av en rubbad balans i tarmfloran. Förhoppningen är att det på sikt kan leda till en...

  • Posted april 3, 2019
  • 0
 • Tydligt samband mellan positiv livssyn och hjärt-lunghälsa

  Personer med en positiv syn på livet har renare kärl och bättre lungfunktion än människor som ser dystrare på tillvaron. Det visar nya siffror från Hjärt-Lungfondens stora forskningssatsning SCAPIS som presenteras i dag. Nu krävs forskning för...

  • Posted mars 26, 2018
  • 0