All posts tagged "Samfälligheter"

  • Enklare för samfälligheter som vill installera laddningspunkter för elbilar

    Det ökade intresset för elbilar gör behovet av bra laddningsmöjligheter till en het fråga. Det kan upplevas svårt för samfällighetsföreningar med gemensam parkering att få tillstånd att uppföra laddningspunkter. Med Lantmäteriets utredning och bedömning av hur regelverket...

    • Posted november 2, 2021
    • 0