Alla inlägg taggade "Samhällsbyggnadsförbundet"

  • Så vill Samhällsbyggnadsförbundet utveckla Lindesbergs parkmiljöer

    En ny entrépark vid Kristinaskolan, nytt gångstråk efter Bottenån och nytt rekreationsstråk Stadsskogen-Andersvik – och en ny skötselplan för naturreservatet Munkhyttan som sålts till en privat markägare men som kommunen fortfarande har kvar förvaltningsansvaret för. Det är...

    • Skrivet maj 26, 2021
    • 0