Alla inlägg taggade "Samverkan"

 • Båtstölder förhindras genom båtsamverkan

  Antalet polisanmälningar om stölder av båtmotorer och båtar ökar i början och slutet av båtsäsongen. Båtsamverkan är ett sätt att förebygga inbrott i och stöld av båtar.  Båtsamverkan kan förhindra brott Med bra samarbete och samverkan kan många...

  • Skrivet maj 23, 2020
  • 0
 • Långsiktig samverkan gynnar näringslivet

  Över hela landet drivs innovationsmiljöer med uppdraget att verka för ökad samverkan mellan forskare, näringsliv och industri. Genom mötesplatser och olika aktiviteter bidrar innovationsmiljöerna till accelererad tillväxt hos våra svenska bolag. Projektet Fast Lane for industry, FL4i,...

  • Skrivet maj 6, 2020
  • 0
 • Elitidrottsuniversitetet vid Karlstads universitet inleder samverkan med Degerfors IF

  Elitidrottsuniversitetet vid Karlstads universitet blev för en tid sedan kontaktat av Degerfors IF. Fotbollsklubben ville visa sina a-lagsspelare möjligheten att kombinera sitt fotbollsspelande på elitnivå med studier på universitet. Elitidrottsuniversitetet träffade hela A-laget på Stora Valla i...

  • Skrivet april 8, 2020
  • 0
 • Samverkan mellan socialtjänst och elevhälsa ger bättre stöd till barn och unga i Kumla kommun

  Socialtjänst och elevhälsa har under många år brottats med frågan: hur kan vi tillsammans arbeta för att på bästa sätt fånga upp samt stötta barn, unga och familjer som är i behov av olika former av stöd...

  • Skrivet februari 6, 2020
  • 0
 • 34 organisationer samverkar för hälsa och välstånd

  I syfte att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, vård och företagande förnyar nu 34 organisationer sin samverkan inom ramen för ”Agenda för hälsa och välstånd”. Föreningen leds av stiftelsen Forska!Sverige och består av organisationer inom akademi, vård,...

  • Skrivet januari 24, 2020
  • 0
 • Samverkan stärker vårdens utveckling

  Överenskommelsen om de nya samverkansreglerna är tecknad mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech. I Sverige finns sedan länge en väl fungerande samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademin och industrin, som lett fram...

  • Skrivet december 14, 2019
  • 0
 • ​Samverkan – nyckelord i regionala kulturplanen

  Samverkan är ett nyckelord i den nya regionala kulturplanen som antas av regionfullmäktige 25 oktober. Samverkan med statens kulturråd – genom kultursamverkansmodellen. Samverkan med andra regionala politikområden – genom en tydligare koppling till den regionala utvecklingsstrategin. Samverkan...

  • Skrivet oktober 22, 2019
  • 0
 • Oklart regelverk komplicerar Försäkringskassans samverkan

  Försäkringskassans möjligheter att samverka för att få sjukskrivna tillbaka i arbete försvåras av ett oklart regelverk som kräver mer än det tillåter. Försäkringskassan har ett ansvar att samverka med andra aktörer som på olika sätt ansvarar för...

  • Skrivet september 11, 2019
  • 0
 • Viktigt med samverkan för framtida innovationer

  Under tre års tid har Region Örebro län, Örebro universitet och Almi Mälardalen drivit projektet Innovationssluss 2.0 med målet att öka antalet innovationer inom bland annat vården och tandvården. Nu har projektet avslutats, och de lärdomar som...

  • Skrivet april 8, 2019
  • 0
 • Nationell kongress om klinisk utbildning i Örebro i vår

  ”När yrkesgrupper inom vården samverkar väl och lär sig av varandra ökar vårdkvaliteten”, säger Kim Thorsen, utbildningschef inom Region Örebro län. Han är initiativtagare till kongressen Klinisk utbildning som arrangeras den 16-17 maj nästa år på Conventum...

  • Skrivet december 12, 2018
  • 0