Alla inlägg taggade "SBAB"

 • Så kan vi få en bättre fungerade privatbostadsmarknad

  Nuvarande utformning av amorteringskravet och flera skatter kopplade till bostäder bidrar till inlåsningseffekter på bostadsmarknaden. En annan utformning av dem inom ramen för en helt statsfinansiellt neutral reform kan bidra till en betydligt mer effektiv bostadsmarknad, skriver...

  • Skrivet augusti 16, 2020
  • 0
 • Åtta av tio valde tre månaders bindningstid i juli

  80 procent av SBAB:s nya bolånekunder valde kortast möjlig bindningstid på sina bolån under juli. Det är en ökning sedan juni då 78 procent valde tre månaders bindningstid. Jämfört med genomsnittet för hela förra året är det...

  • Skrivet augusti 7, 2020
  • 0
 • Rekordhög nyutlåning i andra kvartalet

  SBAB har under kvartalet haft ett mycket högt fokus på att stödja och hjälpa våra bolåne-, företags- och bostadsrättsföreningskunder. Ökad tillgänglighet, möjlighet till amorteringsfrihet, sänkt kalkylränta för bolån till 6,0 procent samt förebyggande och utökad informationsgivning är...

  • Skrivet juli 19, 2020
  • 0
 • SBAB har sänkt kalkylräntan för bolån till 6 procent

  SBAB har sänkt kalkylräntan i kvar-att-leva-på kalkylen till 6 procent. Förändringen har gjorts som en del i en anpassning till det förändrade och lägre ränteläget på marknaden, som allt mer bedöms som bestående. Sänkningen av kalkylräntan innebär...

  • Skrivet juli 15, 2020
  • 0
 • Flest valde kort bindningstid i juni

  I juni valde 78 procent av alla som tecknade nya bostadslån på SBAB att binda räntan på tre månader. Det är ingen förändring sedan maj då lika stor andel valde kort bindningstid. Övriga bindningstider i juni I...

  • Skrivet juli 12, 2020
  • 0
 • Låga bostadsräntor många år till – även vid risk för finansiell turbulens

  Bostadsräntorna förblir låga under lång tid framöver. Strukturella faktorer som bidrar till fortsatt låga realräntor och en mycket expansiv penningpolitik i kölvattnet av coronakrisen samt den redan innan coronakrisen låga inflationen talar för det. Inte ens om...

  • Skrivet juni 30, 2020
  • 0
 • Ängslig marknad för bostadsrätter men stabilt för villor

  SBAB har frågat fastighetsmäklare i Stockholm, Malmö och Göteborg om hur coronakrisen har påverkat bostadsmarknaden regionalt. Bedömningen är att bostadsrättsmarknaden har påverkats betydligt mer negativt än villamarknaden med utbredd avvaktan och både ängsliga köpare och säljare. På...

  • Skrivet juni 25, 2020
  • 0
 • Stark bostadsmarknad inför sommaren

  SBAB:s uppdatering av marknadsläget utifrån Boolidata för perioden 1-14 juni: Kvadratmeterpriserna på både bostadsrätter och villor steg i Sverige som helhet och även i de tre storstadslänen de två första veckorna i juni. Det stärker bilden av...

  • Skrivet juni 17, 2020
  • 0
 • Fler tror på het fritidshusmarknad i Coronakrisens spår

  SBAB frågade i början av april samt även i juni svenska folket hur de bedömer utvecklingen på fritidshusmarknaden 2020. Mellan de bägge mättillfällena ökade andelen som svarade att det skulle bli mer populärt att hyra eller äga...

  • Skrivet juni 16, 2020
  • 0
 • Stillastående priser närmaste året spår flest bostadsägare

  SBAB:s indikator över bostadsprisförväntningarna för det andra kvartalet rasar kraftigt jämfört med första kvartalet. Från att en klar majoritet trott på stigande bostadspriser tror nu flest bostadsägare (33 procent) på stillastående bostadspriser det närmaste året. 31 procent...

  • Skrivet maj 17, 2020
  • 0