All posts tagged "SCB"

 • Potatis har stigit mest i pris på midsommarbordet

  Priserna på sill och potatis har stigit mer än livsmedelspriserna i stort det senaste året, visar ny statistik från SCB:s konsumentprisindex (KPI). Andra klassiska produkter på midsommarbordet har sjunkit i pris, som gräddfil och glass. De genomsnittliga...

  • Posted juni 14, 2024
  • 0
 • Svenska utsläpp minskade 2023

  Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin minskade under 2023, visar preliminär statistik från SCB. Minskningen syns i flera branscher. SCB:s miljöräkenskaper redovisar miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system, utgångspunkten är den svenska ekonomins miljöpåverkan...

  • Posted maj 31, 2024
  • 0
 • Tre av tio hushåll hamnar över den övre amorteringsgränsen

  Sex av tio hushåll har bolån på över 50 procent av bostadens värde, tre av tio hushåll hamnar över den övre amorteringsgränsen med en belåning på 70 procent av bostadens värde. Samtidigt har fyra av tio hushåll...

  • Posted maj 31, 2024
  • 0
 • Dåliga jobbutsikter för Örebro läns vanligaste yrken

  Sju av Örebro läns 30 vanligaste yrken beräknas ha små möjligheter till arbete på fem års sikt. Yrkena omfattar bland annat butikssäljare, barnskötare och lagerpersonal, och sysselsätter i dag nästan 19 000 invånare i Örebro län. Det...

  • Posted maj 29, 2024
  • 0
 • Rekordhög medelålder bland förstagångsföräldrar

  Barnafödandet har i förhållande till Sveriges befolkning aldrig varit lägr, och samtidigt blir nyblivna föräldrar allt äldre. Medelåldern för förstagångsföräldrar var förra året den högsta som någonsin uppmätts, visar ny statistik från SCB. Antalet nyfödda barn i...

  • Posted maj 17, 2024
  • 0
 • Högsta antalet konkursdrabbade på 15 år

  Antalet anställda som drabbats av konkurser under första kvartalet i år är det högsta på 15 år, visar ny statistik från SCB och Tillväxtanalys. Totalt drabbades över 7 800 anställda runt om i landet av konkurser under perioden...

  • Posted maj 16, 2024
  • 0
 • european union
  Fördubbling av andelen EU-positiva väljare i Sverige

  Sex av tio i väljarkåren är positiva till det svenska EU-medlemskapet, det är en fördubbling jämfört med 1996, visar en ny rapport från SCB. Den 9 juni hålls det sjunde svenska valet till Europaparlamentet. I SCB:s Partisympatiundersökningar...

  • Posted maj 13, 2024
  • 0
 • 400 miljoner i felaktiga utbetalningar upptäcktes 2023

  Under 2023 intensifierade CSN arbetet mot bidragsbrott, och felaktiga utbetalningar. Informationskampanjer till studerande, AI-analyser av ansökningar och fler kontroller var några av insatserna som gjordes som ledde till över 400 miljoner kronor i återkrävt eller avräknat studiemedel....

  • Posted maj 2, 2024
  • 0
 • Minskat barnafödande leder till färre skolbarn i många år framöver

  Antalet skolbarn i Sverige beräknas sjunka stadigt på grund av det minskade barnafödandet, visar SCB:s senaste befolkningsframskrivning. Samtliga år fram till minst 2070 kommer antalet barn i åldrarna 6–15 år, att vara mindre än i dag. Det...

  • Posted april 28, 2024
  • 0
 • Hundratusentals personer saknar en nära vän

  Hundratusentals personer i Sverige har ingen nära vän, visar ny statistik från SCB. Det finns tydliga skillnader mellan könen, och utifrån människors bakgrund och utbildningsnivå. I Sveriges befolkning 16 år och uppåt saknar uppskattningsvis 664 000 personer en...

  • Posted april 23, 2024
  • 0