Alla inlägg taggade "SCB"

 • Örebro kommun väntas växa betydligt – över 170 000 invånare år 2040

  Befolkningen i Örebro kommun beräknas öka de närmaste decennierna, visar en ny befolkningsframskrivning från SCB. Utvecklingen drivs framför allt av att antalet födda väntas överstiga antalet döda. SCB:s befolkningsframskrivning är ett centralt verktyg för samhällsplanering. Nu finns...

  • Skrivet juni 9, 2021
  • 0
 • Så många upplever personlig påverkan av pandemin

  Över hälften av invånarna i 100 svenska kommuner upplever att de påverkats ganska eller väldigt mycket av coronapandemin, visar en ny rapport från SCB. Det är vanligare bland kvinnor och äldre personer än bland män och yngre....

  • Skrivet maj 30, 2021
  • 0
 • Allt fler arbetar hemifrån

  Allt fler arbetar hemifrån, visar ny statistik från SCB. Drygt 40 procent av personerna i arbete i åldern 15–74 år jobbade hemifrån under årets första kvartal. Men de regionala skillnaderna är stora. Andelen hemarbetare ökade tydligt under...

  • Skrivet maj 20, 2021
  • 0
 • Svenska utsläpp minskade under coronaåret 2020

  Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin minskade under 2020 med tio procent jämfört med 2019, visar preliminär statistik från SCB. Samtidigt krympte Sveriges BNP med 2,8 procent. Minskningen av utsläpp från den svenska ekonomin är den...

  • Skrivet maj 13, 2021
  • 0
 • Sju av tio lärare är behöriga i Örebro kommun

  Grundskolan i Örebro kommun ligger medelrankad när det kommer till lärarbehörighet. Det visar nya siffror från SCB. Lärarförbundet kan i dag exklusivt visa hur det är ställt med lärarbehörigheten i samtliga kommuner och län i Sverige. Skolverket...

  • Skrivet april 28, 2021
  • 0
 • Så skulle fastighetsskatten slå i Örebro

  Ett slopat tak för fastighetsavgift riskerar att kosta många villaägare tusentals kronor om året. I Örebro skulle skatten bli nästan dubbelt så dyr som i dag. Villaägarnas Riksförbund kan i dag presentera siffror som visar hur förslaget...

  • Skrivet april 10, 2021
  • 0
 • Pensionärers inkomst blir allt bättre

  Alecta har, baserat på SCB-data, analyserat inkomsten för alla de 3 miljoner svenskar som är 55 – 85 år gamla. Studien visar att pensionärernas inkomster stigit för varje analyserad årskull och att inkomsterna i snitt ligger på...

  • Skrivet april 10, 2021
  • 0
 • Färre jobbade efter studenten under coronapandemin

  Coronapandemin har försvårat inträdet på arbetsmarknaden för ungdomar som precis gått ut gymnasiet, visar ny statistik från SCB. Under 2020 hade en lägre andel arbete under sitt examensår än under 2019. Andelen anställda under andra halvåret 2020...

  • Skrivet april 7, 2021
  • 0
 • Bolån till hushållen fortsätter att öka

  Trycket på bostadsmarknaden är högt på flera håll i landet. Den senaste statistiken visar att bolånen till hushåll växer i en takt på 5,8 procent jämfört med samma månad i fjol. Samtidigt som bolånen växer sjunker snitträntan...

  • Skrivet april 4, 2021
  • 0
 • Fler än någonsin söker yrkeshögskola

  Antalet sökande till landets yrkeshögskolor ökade kraftigt under 2020. På bara ett år har antalet behöriga sökande ökat med 31 procent enligt nya siffror från SCB. Populärast är apoteksteknikerutbildningen. Idag presenterade SCB nya siffror som visar att...

  • Skrivet mars 26, 2021
  • 0