Alla inlägg taggade "SCB"

 • Svenska utsläpp ökade förra året

  Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökade under 2021 i jämförelse med 2020, visar preliminär statistik från SCB. De totala växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi uppgick till 48,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter under 2021. Det är en ökning...

  • Skrivet maj 14, 2022
  • 0
 • Kvinnor lägger mer tid på hushållsarbete – män på fordon och reparationer

  Kvinnor ägnar generellt mer tid än män åt att laga mat, städa, tvätta och på omsorg om de egna barnen, visar ny statistik från SCB. Män lägger mer tid än kvinnor på förvärvsarbete samt på underhåll och...

  • Skrivet maj 3, 2022
  • 0
 • Bolåneräntor klättrar uppåt

  Hushållens bolåneräntor fortsätter att stiga och andelen bostadsägare som binder sina lån växer, räntan på nya bolån var i genomsnitt 1,58 procent i mars, visar ny statistik från SCB. Efter en lång period med historiskt låga räntenivåer...

  • Skrivet april 29, 2022
  • 0
 • Fler sökte sig till naturen under pandemin

  En mycket större del av befolkningen sökte sig till naturen under coronapandemin jämfört med tidigare år, visar ny statistik från SCB. Ökningen var störst i den yngsta och den äldsta åldersgruppen. I Undersökningarna av levnadsförhållanden finns bland...

  • Skrivet april 22, 2022
  • 0
 • Så många försörjs av sociala ersättningar bidrag i Örebro kommun

  Antalet personer som försörjs av sociala ersättningar och bidrag sjunker i riket, men Örebro kommun ligger på en oförändrad nivå, visar ny statistik från SCB. Antalet personer som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag hela året uppgick...

  • Skrivet april 19, 2022
  • 0
 • Kriget gör Sveriges befolkningsutveckling mer osäker

  Kriget i Ukraina gör den framtida befolkningsutvecklingen i Sverige extra osäker. Enligt SCB:s senaste framskrivning kan befolkningen öka med 900 000 till 1,7 miljoner invånare till 2040 beroende på hur asylinvandringen från Ukraina utvecklar sig. SCB publicerar...

  • Skrivet april 13, 2022
  • 0
 • Fyra av fem har haft undervisning på distans under coronapandemin

  Minst fyra av fem elever på gymnasiet och högstadiet har haft undervisning på distans under coronapandemin, visar en ny studie från SCB. I gymnasieskolan var det vanligast i början – men för högstadieeleverna blev det mer undervisning...

  • Skrivet april 5, 2022
  • 0
 • Stark återhämtning för restauranger 2021

  I takt med det förändrade pandemiläget har restaurangbranschen återhämtat sig rejält, i slutet av året var uppgången störst för hotellrestaurangerna. Under det fjärde kvartalet 2021 ökade försäljningen i restaurangbranschen med 55 procent jämfört med motsvarande kvartal året...

  • Skrivet mars 14, 2022
  • 0
 • Liam och Vera populäraste namnen i Örebro kommun

  Vera var i fjol det populäraste flicknamnet i Örebro kommun, medan Alva växte i popularitet. Bland pojkarna innehade Liam förstaplatsen, det visar ny statistik från SCB. Under år 2021 fick 18 nyfödda flickor namnet Vera i Örebro...

  • Skrivet februari 15, 2022
  • 0
 • SCB publicerar stor kartläggning av Sveriges äldre

  Antalet personer som är 60 år eller äldre ökar mer än befolkningen som helhet. Nu publicerar SCB en stor kartläggning av Sveriges äldre, med allt från uppgifter om livslängd och hälsa till deltagande i samhällslivet. Några punkter...

  • Skrivet februari 13, 2022
  • 0