All posts tagged "Scen"

  • Ny lekplats och scen i Saxons park till hösten

    Under hösten 2017 kommer Saxons park att rustas upp efter de önskemål vi fått in från boende, föreningar och verksamheter i området via medborgardialogen som genomfördes under våren. Lekplatsen kommer att byggas om efter det förslag som...

    • Posted maj 23, 2017
    • 0