All posts tagged "Sekretess"

  • Sekretessen ska rivas för att stoppa de kriminella gängen

    Sekretessen ska rivas mellan myndigheter för att stoppa de kriminella gängen, regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå förbättrade möjligheter att utbyta information mellan myndigheter. Syftet med utredningen är förebygga, utreda och...

    • Posted oktober 21, 2023
    • 0