All posts tagged "Senior"

 • Sitt inte still, var aktiv och påläst

  Cirka 1,5 miljon pensionärer äger sin bostad (2018), och bland dem i åldern 65 år och äldre har 6 av 10 bott i sin bostad i minst 30 år. I en undersökning för ett par år sedan...

  • Posted oktober 3, 2023
  • 0
 • Nästan var tredje som får kvarskatt är över 65 år

  Närmare 1,2 miljoner personer fick besked om kvarskatt i sitt slutskattebesked i år, många av dem är pensionärer. Av de som ska betala kvarskatt är nästan var tredje, drygt 366 000 personer över 65 år, för de...

  • Posted augusti 24, 2023
  • 0
 • Sommaraktiviteter för seniorer

  Sommaren 2023 anordnar Örebro kommun tillsammans med flera aktörer aktiviteter för seniorer, sommaraktiviteterna för seniorer anordnas under juni-augusti för seniorer i Örebro. Aktiviteterna är en del i det hälsofrämjande arbete för att bryta ofrivillig ensamhet och erbjuda...

  • Posted juni 16, 2023
  • 0
 • Skilsmässor för 65+ ökar – så förbereder du dig

  Skilsmässor bland äldre ökar, på 20 år har antalet skilsmässor bland personer över 65 år nästan tredubblats. – En anledning till att allt fler äldre skiljer sig kan vara att vi har det bättre materiellt sett idag...

  • Posted februari 7, 2023
  • 0
 • Jobba efter 65 så mycket mer per månad får du

  Länsförsäkringar har räknat ut hur mycket du tjänar på att fortsätta arbeta jämfört med om du går i pension, utöver den aktuella skattesänkningen som förmedlades i regeringens budgetproposition, bidrar även inkomsten till pensionen. – Tillsammans kan det...

  • Posted november 24, 2022
  • 0
 • Lindesbergs kommun arrangerar Seniorkollo

  Att som senior få komma iväg och träffa andra seniorer i en härlig miljö som Åkerby, det tror vi är bra för hälsan.   Sommaren 2022 erbjuds du som är över 70 år, känner dig ensam och...

  • Posted mars 28, 2022
  • 0
 • Fyra tips för seniorer som ska köpa en ny mobiltelefon

  Bankärenden, betalningar och kontakt med vänner och familj – att ha en modern mobiltelefon blir allt viktigare i vardagen, även för äldre. Enligt Internetsstiftelsens årliga rapport Svenskarna och internet riskerar 8 av 10 av de äldsta, födda...

  • Posted mars 7, 2022
  • 0
 • Lindesbergs kommun söker seniorer som vill låna en surfplatta

  Lindesbergs kommun startar ett projekt för att fler seniorer ska ta del av digital teknik, projektet startar nu och kommer att pågå till december 2023. Syftet med projektet är att öka möjligheten till meningsfulla aktiviteter, delaktighet och...

  • Posted februari 14, 2022
  • 0
 • Äldre bör kolla ögonen varje år – få gör det

  Kolla synen varje år. Det råder ger optiker till personer som är 65 år eller äldre. Men bland denna åldersgrupp är det bara 29 procent som har gjort en synundersökning hos en legitimerad optiker under det senaste...

  • Posted oktober 27, 2021
  • 0
 • Det digitala utanförskapet ska brytas

  Under de senaste åren har det digitala utanförskapet för äldre ökat. Det är en utveckling som Region Örebro läns kulturnämnd vill bryta. Nämnden ger därför ekonomiskt stöd till Kumla biblioteks projekt där äldre personer ska få möjlighet...

  • Posted september 8, 2021
  • 0