All posts tagged "Seniora forskare"

  • För få läkare fortsätter att forska efter disputation

    Klinisk forskning är en förutsättning för hälso- och sjukvård av hög kvalitet. I debatten framhålls ibland att färre läkare forskar och allt mindre resurser satsas på forskning. En studie av Svenska Läkaresällskapet (SLS) visar att bilden måste...

    • Posted juni 13, 2022
    • 0