All posts tagged "Servicepersonal"

  • Svårt för servicepersonal att prata med chefen om lön

    Mer än var fjärde servicepersonal inom handel, lager och logistik samt hotell och restaurang känner sig inte bekväm med att prata med chefen om en löneförhöjning, trots att lönen är viktig både för engagemang och vilja att...

    • Posted maj 26, 2023
    • 0