All posts tagged "Sexuella kränkningar"

 • Barns skydd mot sexuella kränkningar ska utredas

  Regeringen har beslutat att en särskild utredare får i uppdrag att bland annat se över det straff­rättsliga skyddet mot sexuella kränk­ningar av barn. Utredaren ska också ta ställning till om det ska införas en straff­skärpnings­grund för brott...

  • Posted februari 28, 2022
  • 0
 • Elevers vardag och sociala liv begränsas av rädsla för brott

  Skolan är den vanligaste brottsplatsen för misshandel, hot och sexuella kränkningar för elever i årskurs nio. Många elever undviker vissa personer, platser och aktiviteter av oro för brott. Det visar Skolundersökningen om brott 2017, som Brottsförebyggande rådet...

  • Posted december 8, 2018
  • 0