All posts tagged "Sexuella trakasserier"

 • Vanligt med sexuella trakasserier och våld

  Vanligt med sexuella trakasserier och våld mot yngre kvinnor visar ny undersökning, 15 procent av kvinnorna i en ny stor undersökning uppger att de har utsatts för våld eller hot av en man det senaste året. Mest utsatta är...

  • Posted november 17, 2022
  • 0
 • Sexuella trakasserier på jobbet ökar risken för självmord

  Arbetsrelaterade sexuella trakasserier har tidigare konstaterats vara en trolig riskfaktor för psykisk ohälsa. Forskning pekar nu även på ett samband mellan sexuella trakasserier på arbetsplatsen och självmord liksom självmordsförsök. Det visar en ny studie av forskare vid...

  • Posted september 5, 2020
  • 0
 • Kvinna och chef innebär ökad risk för sexuella trakasserier

  Att göra karriär och bli chef skyddar inte kvinnor mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Tvärtom är det vanligare att kvinnor utsätts för trakasserier när de har arbetsledande funktioner. Det visar en ny studie från Institutet för social...

  • Posted januari 20, 2020
  • 0
 • ​Skolan måste ha en nollvision om sexuella trakasserier

  En undersökning från BRÅ visar att 24 procent av flickorna och 6 procent av pojkarna i årskurs 9 har blivit utsatta för sexualbrott under de senaste tolv månaderna. Den vanligaste platsen att bli utsatt på är i skolan...

  • Posted augusti 31, 2019
  • 0
 • RFSU håller Metoo-konferens mot sexuella trakasserier i skolan i Örebro

  Vad innebär egentligen den nya sexualbrottslagstiftningen? Och hur kan man konkret arbeta med frågor om normer och ömsesidighet i sexualundervisningen? Den 2 maj bjuder RFSU Örebro in till konferensen ”Sex på schemat”, en skolkonferens med fokus på...

  • Posted april 30, 2019
  • 0
 • Svårt för funktionsnedsatta att anmäla sexuella trakasserier

  När Alina Frennessen och Sanna Quist, båda med erfarenhet av arbete med funktionsnedsatta unga, skulle skriva kandidatuppsats var det lätt att välja ämne – de ville studera funktionsnedsattas upplevelser av sexuella trakasserier och hur stödet till dem...

  • Posted januari 1, 2019
  • 0
 • Stort intresse för bidrag mot sexuella trakasserier

  Totalt får 47 organisationer del av bidraget på 20 miljoner kronor som ska användas till kompetenshöjande insatser inom sex- och samlevnadsundervisningen och arbete mot sexuella trakasserier i skolan. Skolverket har nu granskat ansökningarna och beslutat hur mycket...

  • Posted december 16, 2018
  • 0
 • Positivt med satsning mot sexuella trakasserier och kränkande behandling i skolan

  Positivt med satsning mot sexuella trakasserier och kränkande behandling i skolan – men glöm inte eleverna i grund- och gymnasiesärskolan. Under torsdagen gick Regeringen ut med att skolorna får ett tillskott på 50 miljoner. Pengarna ska särskilt...

  • Posted juli 1, 2018
  • 0
 • ​En av tio underkänner arbetsgivarens arbete mot sexuella trakasserier

  En av tio anställda, 9 procent, tycker att arbetsgivarens arbete med att förebygga sexuella trakasserier är ganska eller mycket dåligt. Det visar en ny Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av företagshälsan Avonova. – Det är ett underbetyg till många...

  • Posted april 7, 2018
  • 0
 • Tre av fyra har riktlinjer mot trakasserier på jobbet

  Knappt tre av fyra anställda, 73 procent, säger att de har riktlinjer mot sexuella trakasserier på sin arbetsplats. 15 procent uppger att riktlinjer saknas, det visar en ny Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av företagshälsan Avonova. –...

  • Posted mars 29, 2018
  • 0