All posts tagged "Sida"

 • Färre människor riskerar att nås av humanitärt bistånd

  Färre människor riskerar att nås av humanitärt bistånd trots rekordstort stöd, de humanitära behoven i världen fortsätter att öka kraftigt och biståndsmyndigheten Sida beslutar nu om stöd på 4,6 miljarder till humanitära insatser runt om i världen....

  • Posted maj 9, 2023
  • 0
 • Fler får sol-el i Afrika och Asien

  Genom ett nytt samarbete ska biståndsmyndigheten Sida öka tillgången till smarta solcellslösningar för människor utanför det fasta elnätet i Afrika söder om Sahara och i Asien. Satsningen ska ge 2,3 miljoner människor tillgång till moderna energitjänster. Totalt...

  • Posted april 13, 2023
  • 0
 • Rekordstora stöd till krigsdrabbade ukrainare

  Det har gått ett år sedan Ryssland fullskaliga invasion av Ukraina. Ett år fyllt av svårt mänskligt lidande och stora utmaningar. 14 miljoner ukrainare är på flykt, 6,5 miljoner i det egna landet. Sida har stöttat med...

  • Posted februari 25, 2023
  • 0
 • Mer akuthjälp till drabbade av jordbävningen

  Ytterligare fyra av Sidas humanitära samarbetsorganisationer får 33 miljoner i akuthjälp till de drabbade av jordbävningen, i Turkiet och i Syrien. Totalt planerar biståndsmyndigheten nu att bistå med 113 miljoner kronor i humanitärt bistånd till människor i...

  • Posted februari 23, 2023
  • 0
 • Stora stöd till jordbävningsdrabbade i Syrien

  Sidas humanitära partners på plats i Syrien har gjort livräddande insatser sedan jordbävningen drabbade området. Behoven av humanitärt stöd till de drabbade av jordbävningen är enorma och nu beslutar biståndsmyndigheten att skicka 80 miljoner i akutstöd till...

  • Posted februari 11, 2023
  • 0
 • Ökat stöd ska motverka könsstympning

  Fyra miljoner flickor könsstympas varje år och i samband med pandemin riskerar ytterligare två miljoner flickor att drabbas. Nu ökar biståndsmyndigheten Sida sitt stöd i kampen mot könsstympning och sexuellt våld i 16 afrikanska länder. 190 miljoner...

  • Posted februari 7, 2023
  • 0
 • Sida bidrar till den största globala satsningen hittills för fattiga barns utbildning

  Hälften av världens barn bor i länder, där utbildningen ibland håller så låg kvalitet att ett stort antal 10-åringar inte kan läsa en hel mening, trots att de gått i skola i flera år. Utbildningens kvalitet i...

  • Posted december 31, 2022
  • 0
 • Världens första orange obligation

  En av utmaningarna i fattigdomsbekämpning är kvinnors tillgång till kapital. Exempelvis har kvinnoägda företag i låg- och medelinkomstländer svårt att få tillgång till lånefinansiering. För att bidra till att möta utmaningen går en svensk garanti till världens...

  • Posted december 1, 2022
  • 0
 • Mer stöd till Somalia på gränsen till svältkatastrof

  Somalia har drabbats av den värsta torkan på 40 år och 6,4 miljoner människor är i behov av mat enligt FN:s kontor för humanitärt bistånd – som nu varnar för en svältkatastrof, mer allvarlig än under svältkatastrofen...

  • Posted oktober 7, 2022
  • 0
 • Utökat stöd till Pakistan

  Monsunregnet i Pakistan har gjort situationen allt svårare för de drabbade med översvämningar och jordskred, vilket också gör det mer utmanande för hjälporganisationer att komma fram till behövande. Biståndsmyndigheten Sida ger ytterligare stöd på 9,2 miljoner kronor...

  • Posted september 11, 2022
  • 0