All posts tagged "Sifoundersökning"

 • Många beredda att förändra sitt beteende

  Många beredda att förändra sitt beteende för att minska klimatpåverkan – få vill avstå utlandsresan! Hälften av svenskarna kan tänka sig att sopsortera eller minimera sitt plastanvändande för att minska sin klimatpåverkan. Var fjärde svensk är villig...

  • Posted november 2, 2018
  • 0
 • Sex av tio vill ha bättre koll på tjänstepensionen

  Nästan sex av tio tjänstepensionssparare, 57 procent, upplever att de skulle vilja ha bättre koll på sin egen tjänstepension. Det visar en ny Sifoundersökning som aktörerna bakom Tjänstepensionens dag presenterar. – Det är glädjande att så många...

  • Posted september 30, 2018
  • 0
 • Ökade boräntor påverkar inte svenskarnas resebeteende

  De senaste årens låga boräntor har gett de svenska hushållen mer pengar kvar i plånboken – och många väljer att lägga dessa kronor på utlandsresor. Trots det så uppger färre än var tionde svensk att de kommer...

  • Posted augusti 16, 2018
  • 0
 • Livsfarlig kunskapsbrist om hjärtstartare i Sverige

  Nästan två av tre svenskar, 62 procent, vet inte var närmaste hjärtstartare finns – det visar en ny Sifoundersökning från Hjärt-Lungfonden. Nu krävs satsningar för att öka tillgängligheten till hjärtstartare i samhället för att hjälpa de nära 10 000 svenskar som...

  • Posted juni 29, 2018
  • 0
 • Sex av tio oroade för ökad främlingsfientlighet

  Sex av tio svenskar, 63 procent, känner oro för ökad främlingsfientlighet. Oron är stor i nästan alla politiska läger, enligt en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander. Främlingsfientliga attityder bekymrar väljarna inom båda de politiska blocken. Bland...

  • Posted juni 16, 2018
  • 0
 • Tjänstepension underskattat som vägen till hög pension

  Fyra av tio svenskar, 40 procent, tror att tjänstepension är den viktigaste faktorn för att få en hög pension. Nästan lika många, 36 procent, tror att privat sparande är viktigast. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av...

  • Posted juni 7, 2018
  • 0
 • Tre av fyra har riktlinjer mot trakasserier på jobbet

  Knappt tre av fyra anställda, 73 procent, säger att de har riktlinjer mot sexuella trakasserier på sin arbetsplats. 15 procent uppger att riktlinjer saknas, det visar en ny Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av företagshälsan Avonova. –...

  • Posted mars 29, 2018
  • 0
 • Åtta av tio svenskar litar på andra

  Åtta av tio svenskar, 78 procent, tycker att man i allmänhet kan lita på folk. Förtroendet människor emellan är starkt förankrat i nästan alla politiska läger. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander. – Tilliten...

  • Posted mars 23, 2018
  • 0
 • Tre av tio svenskar känner förtroende för pensionssystemet

  Bara tre av tio svenskar, 30 procent, känner förtroende för det svenska pensionssystemet. Det visar Collectums pensionsbarometer, som bygger på en ny Sifoundersökning. – Det är beklagligt att många inte känner förtroende för pensionssystemet. Tyvärr är det...

  • Posted december 23, 2017
  • 0
 • Var fjärde pensionssparare bortser från avgiften

  Var fjärde svensk, 27 procent, uppger att förvaltarens avgift har liten betydelse när de väljer fonder för sitt pensionssparande. Det visar Collectums pensionsbarometer, som bygger på en ny Sifoundersökning. – Många missar hur hårt avgiften kan slå...

  • Posted december 9, 2017
  • 0