All posts tagged "Simkunnighet"

 • Har pandemin påverkat simkunnigheten i Sverige

  Under pandemin har många av landets simhallar varit stängda. Det har givetvis berört allmänheten och kommuninvånarna överlag men en av de mer oroande konsekvenserna har varit minskade möjligheter till simskola för barn och vuxna runt om i...

  • Posted september 8, 2021
  • 0
 • Inställd simundervisning och stängda bad riskerar försämra simkunnigheten

  Höstterminen är nu igång och i skolans läroplan finns ett kunskapskrav i ämnet Idrott och hälsa, att alla elever ska kunna simma 200 meter i årskurs 6 för att få godkänt betyg. En viktig förutsättning för att...

  • Posted september 3, 2021
  • 0
 • Simkunnigheten bland barn ökar

  Nu är en ny skoltermin igång och i dessa Coronatider är det många barnfamiljer som har tillbringat sommaren i Sverige i närheten av vatten –  men hur hög är då simkunnigheten bland barn? Företaget YouGov har på...

  • Posted september 1, 2020
  • 0
 • Knappt fyra av tio ungdomar uppger att de klarar av att hjälpa en medvetslös ur vattnet

  Den upplevda simkunnigheten bland ungdomar 12–17 år är hög, nio av tio uppger att de kan simma enligt definition. Men kunskaperna i livräddning är låga. Omkring sex av tio (63%) menar att de skulle klara av att...

  • Posted september 5, 2019
  • 0
 • Endast 56 % av alla barn i åldern 4-17 år är simkunniga

  Sommaren är här och många planerar att tillbringa tid i närheten av vatten de närmsta månaderna, men hur ser det egentligen ut med barns simkunnighet i Sverige? Företaget YouGov har på uppdrag av Svensk Simidrott genomfört en...

  • Posted juni 26, 2019
  • 0
 • Endast 57 % av de som är simkunniga, tror att de kan simma mer än 200 meter i öppet vatten

  Nu när sommaren snart är här, så är det många som lockas av att vistas ute i närheten av sjöar och hav, men hur ser det ut med simkunnigheten i Sverige? Företaget YouGov har på uppdrag av...

  • Posted maj 31, 2019
  • 0
 • Den upplevda simkunnigheten ökar bland vuxna

  Svenska Livräddningssällskapet, SLS, har låtit undersökningsföretaget Kantar Sifo utföra undersökningar om svenska medborgares attityder till vattensäkerhet, undersökningen avser vuxna, ungdomar samt nyanlända. Undersökningen är en uppföljning på de undersökningar som genomfördes 2007, 2012 och 2014. Det har...

  • Posted april 21, 2019
  • 0
 • Den upplevda simkunnigheten ökar bland vuxna

  Svenska Livräddningssällskapet, SLS, har låtit undersökningsföretaget Kantar Sifo utföra undersökningar om svenska medborgares attityder till vattensäkerhet, undersökningen avser vuxna, ungdomar samt nyanlända. Undersökningen är en uppföljning på de undersökningar som genomfördes 2007, 2012 och 2014. Det har...

  • Posted april 19, 2019
  • 0
 • Svenska Livräddningssällskapet satsar på stärkt simkunnighet i sommar

  Svenska Livräddningssällskapet ser ett ökat behov av att stärka simkunnigheten , öka säkerheten vid våra stränder samt skapa en större kunskap hos allmänheten av att vistas vid vatten. Då vi sett att den varma försommaren har bidragit...

  • Posted juli 1, 2018
  • 0
 • ​Regeringen skjuter till 300 miljoner för att öka simkunnigheten

  Regeringen vill i sin höstbudget lägga 300 miljoner per år på att simskolor runt om i landet ska kunna vara avgiftsfria. Skolverkets rapport från 2016 visar att 95 procent av landets sjätteklassare klarade kunskapskravet för simkunnighet; att...

  • Posted september 25, 2017
  • 0