Alla inlägg taggade "Sjöfart"

 • EU:s energiskattedirektiv görs om – påverkan för Sverige och sjöfarten

  EU kommissionen har lämnat förslag till revidering av energiskattedirektivet. Förslaget utgör en del av EU:s klimatpaket ”Fit for 55” och syftar till att modernisera och anpassa direktivet till klimatmålen. Branschorganisationen Svensk Sjöfart har analyserat förslaget och menar...

  • Skrivet september 11, 2021
  • 0
 • Dyrt när sjöfarten ska klimatomställa

  Sjöfarten ska bli mer klimatvänlig, men gröna investeringar kostar. Många rederier tvekar på grund av stora ekonomiska risker och osäkerhet kring teknik och drivmedel. Det visar Transportstyrelsens nya rapport Kalkylen måste gå ihop. Målet är att sjöfarten...

  • Skrivet juni 30, 2021
  • 0
 • Svaga klimatregler för sjöfarten trots protester

  Sjöfartens FN-organ IMO antog i går slutligt ett nytt globalt styrmedel som ska minska utsläppen från internationell sjöfart. Men de internationella förhandlingarna slutade med ett nederlag för Sverige. Trots högljudda protester antogs lägre utsläppsminskningar än vad man...

  • Skrivet juni 20, 2021
  • 0
 • Så kan villkoren bli bättre ombord

  En ny strategi för svensk sjöfartstillsyn, bättre rapportering av olyckor och internationellt arbete för att höja medvetandet om sociala missförhållanden ombord. Det är några av förslagen som Transportstyrelsen lämnar till regeringen för att bidra till en mer...

  • Skrivet maj 5, 2021
  • 0
 • Var tionde lastbil kan ersättas med sjöfart

  Varje år skulle 165 000 lastbilar kunna ersättas med sjöfart. En sådan överflyttning från väg till sjö beräknas halvera koldioxidutsläppen för samma mängd gods, vilket är en stor klimatvinst. Det visar Sjöfartsverkets rapport ”Överflyttningsanalys – väg till...

  • Skrivet mars 6, 2021
  • 0
 • Nordisk forskning analyserar bränsleceller och vätgas för sjöfarten

  Sjöfarten behöver minska sina växthusgasutsläpp betydligt för att nå framtida mål. Som komplement till energieffektiviseringar behövs framförallt alternativa bränslen. I ett nytt projekt undersöker IVL tillsammans med andra nordiska forskare och branschaktörer hur bränsleceller och vätgas står...

  • Skrivet mars 2, 2021
  • 0
 • Nu gäller nya regler för nationell sjöfart

  Från och med 1 juni 2017 gäller nya nationella regler för fartyg som används yrkesmässigt. Införandet sker stegvis. Till en början omfattas fartyg som är nya, byggs om eller nyregistreras och är större än 15 meter eller...

  • Skrivet maj 19, 2017
  • 0