Alla inlägg taggade "Sjuksköterskor"

 • Sjuksköterskor får påfyllning i klinisk bedömning – omstart för ny utbildning

  Hösten 2019 startade en ny utbildning för distrikts- och sjuksköterskor på vårdcentral i norra länsdelen. Syftet – att bli bättre på att bedöma patienters symptom. På grund av pandemin fick utbildningen pausas våren 2020, men nu är...

  • Skrivet september 13, 2021
  • 0
 • Stort behov av vikarierande sjuksköterskor – erbjuds 400 kr/timmen i ersättning

  Behovet av vikarierande sjuksköterskor är fortsatt stort inom Örebro kommun. Därför fortsätter kommunen nu med det unika erbjudandet där man höjer ersättningen för timavlönade sjuksköterskor under perioden 24 juni-15 augusti. I år är ersättningen 400 kronor/timmen. Inför...

  • Skrivet april 20, 2021
  • 0
 • 10 kunskaper en Röda Korset-sjuksköterska besitter

  Efter tre års intensiva studier har våra Röda Korssjuksköterskor tagit examen, och har därmed erhållit både yrkeslegitimation och kandidatexamen. Men vad har de lärt sig? Här är 10 avgörande kompetenser att ta med ut i arbetslivet. 1....

  • Skrivet april 9, 2021
  • 0
 • Läkares och sjuksköterskors professionella ansvar i debatten under Covid-19 pandemin

  Svenska Läkaresällskapets (SLS) delegation för medicinsk etik och sjuksköterskornas etiska råd inom Svensk sjuksköterskeförening (SSF) publicerar idag ett etiskt uttalande om vilka avvägningar en yrkesperson inom vården bör göra när man uttalar sig offentligt i egenskap av...

  • Skrivet juni 4, 2020
  • 0
 • Vikarierande sjuksköterskor erbjuds 360 kr/timmen i sommar

  Förra årets sommarsatsning på vikarierande sjuksköterskor ledde till att flera stannade kvar som sjuksköterskor i Örebro kommun. Nu höjer vi återigen ersättningen till 360 kr/timme för vikarierande sjuksköterskor under sommaren. Det motsvarar en månadslön på 59 400...

  • Skrivet mars 1, 2019
  • 0
 • Regionen gör stor lönesatsning på sjuksköterskor

  Region Örebro län gör en lönesatsning på sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker. Satsningen riktar sig mot arbete på obekväm arbetstid och innebär att ersättningen höjs med 60 procent mot idag. Ärendet kommer upp på regionstyrelsens bord...

  • Skrivet mars 24, 2017
  • 0
 • Forskning visar stark koppling mellan närvaro och studieresultat

  Hur påverkas sjuksköterskestudenternas resultat av att de deltar på föreläsningar och i praktiska övningar? Gör det egentligen någon skillnad, funderade lärarna på Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Väst. En forskningsstudie genomfördes och resultatet är tydligt; ju fler undervisningstillfällen man...

  • Skrivet februari 19, 2017
  • 0