All posts tagged "Sjukvård"

 • En digital SIP ger stora vinster för vårdtagaren

  Nu kan privatpersoner läsa sin SIP – samordnad individuell plan – på 1177.se och behöver inte vänta på att få ett papper hemskickat. SIP är en plan som är till för personer som behöver stöd och hjälp från flera...

  • Posted november 20, 2023
  • 0
 • Socialstyrelsen får möjlighet att donera utrustning

  Socialstyrelsen får möjlighet att donera utrustning, till ett värde av 45 miljoner kronor för sjukvård till drabbade områden utomlands. Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheter att bistå med stöd i form av donationer av medicinteknisk...

  • Posted juni 24, 2023
  • 0
 • Cyberhotet mot sjukvården fortsätter växa

  Cybersäkerhetsföretaget Check Point Software Technologies har i sin senaste säkerhetsrapport sett en stor ökning i cyberattacker riktade mot sjuk- och hälsovårdsorganisationer. Under det senaste året har attackerna ökat med 78 procent och stigit till ett genomsnitt på...

  • Posted april 5, 2023
  • 0
 • Mer hälsodata ska samlas in

  Mer hälsodata ska samlas in för att stärka sjukvården, regeringen tillsätter en särskild utredare med uppdraget att se över regelverket för hälsodataregister. Idag saknas viktiga uppgifter om primärvårdens verksamhet och användning av läkemedel inom sjukvården. Det försvårar...

  • Posted mars 31, 2023
  • 0
 • Sjukvård på distans förebygger effektivt självmord

  En ny studie visar att distans-sjukvård är mycket effektiv vid förebyggande av självmord. Forskare vid University of California, San Francisco har undersökt hur distans-sjukvård påverkar självmordsförebyggande insatser. Studien visade att personer som erbjuds uppföljning via video i...

  • Posted januari 6, 2023
  • 0
 • Fortsatt långa vänte­tider i Örebro

  Coronapandemin har tvingat fler personer att vänta länge på operation, även i Örebro län är det betydligt fler än vanligt som tvingas vänta länge på vård. Coronapandemin har satt press på sjukvården, i skuggan av den akuta...

  • Posted maj 15, 2022
  • 0
 • Hälso- och sjukvårdens tillgång till läkemedel vid kris ska förbättras

  Regeringen ger Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten flera uppdrag som syftar till att öka hälso- och sjukvårdens beredskap och förbättra tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter vid kris. Bland annat ska myndigheterna göra en förstudie inför framtagandet av en...

  • Posted februari 27, 2022
  • 0
 • Vaccin, sjukvård och stöd till palestinska flyktingar i Libanon

  Redan före coronapandemin var palestinska flyktingar i Libanon en utsatt grupp. Dessvärre har socio-ekonomiska och politiska kriserna i landet allvarligt försämrat möjligheterna att få tillgång till hälso- och sjukvård och vaccin. Tillsammans med Röda Korset/Röda Halvmånen satsar...

  • Posted december 29, 2021
  • 0
 • Svensk sjukvård kan få positiva effekter av pandemin

  Baksidan med pandemin har varit tydlig inom sjukvården, med hög belastning och ökade vårdköer. Men nu visar en ny rapport, framtagen av AbbVie, PwC och Telia, att delar av den svenska sjukvården även påverkats positivt av pandemin....

  • Posted december 4, 2021
  • 0
 • Svenskt Ambulansflyg laddar för första lyftet i november

  Styrelsen för Svenskt Ambulansflyg, KSA, har haft ett första styrelsesammanträde sedan tillsättning av tf förbundsdirektör. Verksamheten har gjort ett omtag och styrelsen har analyserat dess förmåga utifrån risker och möjligheter. – Vi är mycket nöjda med genomgången...

  • Posted maj 28, 2021
  • 0