All posts tagged "Skärpning"

 • Skärpta straff för att stärka brottsoffer och skydda samhället

  Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att göra en omfattande översyn av straffskalorna och reformera påföljdssystemet, syftet med uppdraget är att straffskalorna på ett bättre sätt än i dag ska återspegla brottens allvar. Det handlar om...

  • Posted juli 21, 2023
  • 0
 • Skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter

  Skärpta villkor för anhöriginvandring, och begränsade möjligheter att få uppehållstillstånd av humanitära skäl. Regeringen har i dagarna fattat beslut om en lagråds­remiss med förslag på skärpta villkor för anhörig­invandring i vissa fall, och begräns­ningar av möjlig­heten att...

  • Posted juli 16, 2023
  • 0
 • Kraven skärps på fristående skolor

  Det finns i dag fristående skolor med många obehöriga lärare och problem med betygsinflation, det finns även exempel där skolpengen har använts till verksamhet som inte har med utbildning att göra. Regeringen vill nu skärpa kraven på...

  • Posted juli 8, 2023
  • 0
 • Skärpta villkor för arbetskraftsinvandring

  Regeringen har beslutat om tilläggs­direktiv till Utred­ningen om en behovs­prövad arbets­krafts­invandring. Syftet är att dels skärpa villkoren för arbets­krafts­invand­ringen, dels främja den hög­kvalifi­cerade arbets­krafts­invandringen. – Sverige ska värna och förbättra reglerna för den kvalifi­cerade och hög­kvalifi­cerade arbets­krafts­invand­ringen....

  • Posted februari 17, 2023
  • 0
 • Bättre luftkvalitet med skärpt miljökontroll av bilen

  Transportstyrelsen har analyserat förutsättningar för mer omfattande miljökontroller när det är dags för bilbesiktning. – Luftkvaliteten i Sverige har blivit bättre de senaste decennierna, men transporter är fortfarande en stor källa till luftföroreningar som påverkar hälsa och...

  • Posted februari 17, 2023
  • 0
 • Skärpta åtgärder mot momsfusk

  Som ett led i arbetet att bekämpa kriminaliteten och skattefusket har regeringen nu beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att förhindra bedrägerier och skatteundandragande på mervärdesskatteområdet. Bedrägerier med mervärdesskatten sker i...

  • Posted juni 12, 2022
  • 0
 • Nu föreslås skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott

  Regeringen vill se skärpta straff och möjlig­heter att på plats frihets­beröva den som kör olovligt eller är påverkad av alkohol eller narkotika, det framgår i en lagråds­remiss som beslu­tades i dag. Enligt förslaget ska också för återfall...

  • Posted juni 9, 2022
  • 0
 • Synen på sexualbrott skärps

  Regeringen har beslutat en proposition med förslag för att skärpa synen på sexualbrott, det föreslås bland annat att straff­skalorna för ett flertal sexual­brott ska skärpas. Ett heltäckande och tydligt straffrättsligt skydd är en förutsättning för att ett...

  • Posted april 14, 2022
  • 0
 • Nya råd ska hjälpa skogsägare följa skärpta hänsynskraven

  Sedan nya domar visat att skogsägare behöver ta större hänsyn till fåglar och andra fridlysta arter och växter i skogen, sjösätter Skogsstyrelsen ett nytt informationspaket. Det är skogsägaren som har ansvaret för att ha kunskap om och...

  • Posted februari 26, 2022
  • 0
 • Krafttag mot illegala körskolor och provfusk

  Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att straffen för de som bedriver illegala körskolor ska skärpas, med fängelse i högst två år. Det ska även bli möjligt att stänga av den som fuskar från framtida körkortsprov. – Svarta...

  • Posted januari 31, 2022
  • 0