All posts tagged "Skattefrihet"

  • Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel

    Regeringen har i dag överlämnat ett förslag om en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen till Lagrådet, förslaget ska underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och aviserades i budgetpropositionen för 2023. Regeringen föreslår att en...

    • Posted februari 16, 2023
    • 0