Alla inlägg taggade "Skogsbränder"

 • 69 skogsbränder i Örebro län förra året

  Enligt statistik från räddningstjänstens inrapportering av insatser till MSB genomfördes 2 600 insatser till skogsbränder under 2020. Den vanligaste orsaken till bränderna var det mänskliga beteendet. Under 2020 larmades räddningstjänst ut till 2 600 skogsbränder, jämfört med...

  • Skrivet juni 11, 2021
  • 0
 • Så har MSB stärkt beredskapen för skogsbränder till 2021

  Tillsammans med andra stärker MSB den nationella beredskapen stegvis och för varje år blir vår förmåga att förebygga och hantera omfattande skogsbränder bättre än föregående säsong. Inför 2021 har exempelvis de släckande resurserna blivit fler och brandriskprognoserna...

  • Skrivet maj 12, 2021
  • 0
 • Nu ställs mindre skopande flygplan i beredskap för skogsbränder

  Nu ställs de mindre skopande flygplanen i beredskap inför skogsbrandssäsongen. Beredskapen gäller från 1 april till 30 oktober och omfattarbåde Sverige och EU. – Beredskapen anpassas kontinuerligt efter brandrisken i landet. Flygplanen kan också behöva rycka ut...

  • Skrivet april 1, 2021
  • 0
 • Brandapp ska förhindra skogsbränder

  Skogsbränderna har ökat de senaste åren och många gånger är orsaken det mänskliga beteendet. Nu har MSB vidareutvecklat appen “Brandrisk Ute” för att förhindra att skogsbränder uppstår. – Klimatförändringar och skogsbränder förstärker varandra och bränderna i många delar...

  • Skrivet mars 23, 2021
  • 0
 • Stor användning av MSB:s flygande förstärkningsresurser

  MSB:s helikoptrar har hittills i år bistått räddningstjänst med 40 insatser vid skogsbränder. Under hela 2019 deltog helikoptrarna vid 49 insatser. De två nya mindre skopande flygplanen har används vid ett tillfälle. – Vi fick en tidig...

  • Skrivet juni 28, 2020
  • 0
 • Insamlingar med anledning av skogsbränderna i Australien

  Nyhetsrapporterna om skogsbränderna i Australien berör många människor världen över och i sociala medier finns ett stort antal insamlingar för att hjälpa personer som fått lämna sina hem, djurlivet och de brandmän som kämpar mot eldarna. Svensk...

  • Skrivet januari 17, 2020
  • 0
 • MSB:s nationella helikopterberedskap i siffror

  Den mest kritiska skogsbrandsäsongen är nu över. Under perioden 21 april till 31 augusti har MSB fått begäran om önskat helikopterstöd till 49 skogsbränder och nu är avtalet med helikopterleverantören förlängt. Redan den 21 april fick MSB:s...

  • Skrivet september 5, 2019
  • 0
 • Ha koll på sommarens vattenläge

  I delar av Sverige pågår skogsbränder redan i april. Orsaken är att det är torrt i markerna till följd av vattenbrist. I förlängningen kan detta även bli ett problem för vattenförsörjningen för vissa delar i landet. Sveriges...

  • Skrivet maj 5, 2019
  • 0
 • Sverige bättre rustat att hantera skogsbränder till sommaren 2019

  Förra sommaren rasade de mest omfattande skogsbränderna i Sverige på flera hundra år. Inför sommaren 2019 har MSB genomfört en mängd åtgärder för att Sverige ska stå bättre rustat att hantera skogsbränder. Vi har skapat en helt...

  • Skrivet april 20, 2019
  • 0
 • MSB skapar helt ny förmåga att bekämpa skogsbränder med helikoptrar

  Till sommaren skapar MSB en helt ny förmåga att bekämpa skogsbränder från luften. Vid högsta beredskapsläge kommer helikoptrarna att kunna vara i luften inom 90 minuter. Efter förra sommarens omfattande skogsbränder fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,...

  • Skrivet mars 17, 2019
  • 0