Alla inlägg taggade "Skogsstyrelsen"

 • Ny svärmningsvåg av granbarkborren

  Den nya generationen granbarkborrar har de senaste veckorna börjat lämna träden och en ny svärmningsvåg har konstaterats. Detta ökar nu risken för nya skador på granskog i redan hårt drabbade områden. Varmt och torrt väder under juni...

  • Skrivet augusti 4, 2021
  • 0
 • Mer pengar gör att Skogsstyrelsen kan skydda skog igen

  Regeringen förstärker Skogsstyrelsens anslag för 2021 med 360 miljoner kronor för ersättningar i fjällnära skog. Detta gör även att Skogsstyrelsen nu åter kan bilda områdesskydd och sköta skyddade områden, något som hittills under 2021 i princip legat...

  • Skrivet juni 20, 2021
  • 0
 • 335 000 till Örebro Län för att stärka skogens roll som tillväxtmotor

  Nu är det klart att landets län får dela på 7 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med regionala skogsstrategier. Skogen ska bidra med tillväxt och nya jobb. Skogsstyrelsen ansvarar för att fördela ut pengarna. Se lista...

  • Skrivet mars 24, 2021
  • 0
 • Tveksam effekt av granbarkborrefällor

  Fällor som används för att locka till sig och fånga granbarkborrar har tveksam effekt när det gäller att minska angreppen av granbarkborre i närbelägen skog. Det visar en ny rapport från Skogforsk där man undersökt två olika...

  • Skrivet mars 5, 2021
  • 0
 • Skogsstyrelsen begär mer pengar till naturvård

  Skogsstyrelsen begär 800 miljoner kronor extra per år för arbete med naturvårdande skötsel, områdesskydd och intrångsersättningar de kommande tre åren. Det framgår av myndighetens budgetunderlag som nu är lämnat till regeringen. I årets budgetunderlag begär Skogsstyrelsen medel...

  • Skrivet februari 26, 2021
  • 0
 • Viltskadorna i skogen kvar på för hög nivå

  Skogen i Sverige har fortfarande för stora viltskador, och bara tre områden i landet klarar det nationella målet. Det visar årets inventering av skogsskador som orsakats av älg och andra hjortdjur. Därför uppmanar Skogsstyrelsen nu landets jägare...

  • Skrivet oktober 14, 2020
  • 0
 • Stor satsning mot skogsskador i regeringens budgetförslag

  Regeringen föreslår att Skogsstyrelsens arbete mot skogsskador förstärks med 30 miljoner kronor årligen. Regeringen gick på tisdagen ut med beskedet att de tänker göra stora satsningar på gröna näringar i budgetpropositionen för 2021. Ett av förslagen är...

  • Skrivet september 20, 2020
  • 0
 • Nära 20 miljoner granbarkborrar fångade vid skyddade områden

  Nästan 20 miljoner granbarkborrar har hittills fångats i Skogsstyrelsens 2 700 granbarkborrefällor vid skyddade områden. 5 000 granar kan ha räddats av åtgärden, som är en av flera som utförs för att begränsa angreppen av granbarkborrar och...

  • Skrivet september 9, 2020
  • 0
 • Skogsstyrelsen leder utbildningssatsning i låginkomstländer

  Skogsstyrelsen ska leda ett omfattande Sida-finansierat program där nyckelpersoner från låginkomstländer utbildas om sociala, ekonomiska och ekologiska förutsättningar för att bedriva hållbart skogsbruk. Syftet är att bygga upp kunskap och strukturer så att restaurering av skogar och...

  • Skrivet juli 16, 2020
  • 0
 • Stor insats pågår mot granbarkborren även i skyddade områden

  För att begränsa angreppen av granbarkborrar i Sveriges skyddade skogar, pågår nu en större insats än någonsin tidigare på Skogsstyrelsen. Åtgärder som till exempel barkning eller fällning av angripna träd utförs på många platser i södra och...

  • Skrivet juli 4, 2020
  • 0