All posts tagged "Skogsstyrelsen"

 • Omfattade regnskador på skogsbilvägar i Örebro län

  Omfattade regnskador på skogsbilvägar, skogsägare uppmanas inspektera. Det omfattande regnet under sommaren har gått hårt åt många skogsbilvägar och allmänna vägar i mellersta delarna av landet. Därför uppmanas nu skogsägare i Gävleborg, Uppland, Västmanland, Örebro län, Värmland och...

  • Posted september 13, 2023
  • 0
 • Åtgärder i skogen kan öka kolsänkan

  Med åtgärder i skogen går det att öka kolsänkan med mellan 2 och 10 miljoner ton koldioxid per år. Det visar en analys som Skogsstyrelsen gjort över hur enskilda åtgärder påverkar nettoupptaget i skogen, till exempel minskad...

  • Posted augusti 20, 2023
  • 0
 • Var tionde ungtall skadad senaste året

  Mer än var tionde ungtall i svenska skogar har skadats av viltbete från älg och andra hjortdjur bara under senaste året, det visar en nationell inventering som Skogsstyrelsen gjort och som presenteras i sin helhet i dag....

  • Posted augusti 17, 2023
  • 0
 • Nu svärmar granbarkborren

  Nu svärmar granbarkborren, torr sommar kan ge nya miljardförluster för skogsägare. Vårvärmen har väckt granbarkborrarna ur sin vintervila, visar Skogsstyrelsens och skogsbrukets svärmningsövervakning. Blir det en varm och torr sommar kan det bli skador och förluster för miljonbelopp....

  • Posted maj 19, 2023
  • 0
 • Stora skador av granbarkborre väntas även i år

  De senaste årens stora utbrott av granbarkborre i södra och mellersta Sverige kommer sannolikt att fortsätta även i år, visar en ny studie av SLU. Skogsägare med skog i riskzonen bör förbereda sig redan nu. Flera faktorer...

  • Posted februari 10, 2023
  • 0
 • Så mycket skog har Skogsstyrelsen skyddat i ditt län

  Skogsstyrelsens bildande av nya områdesskydd, där skog med höga naturvärden skyddas och inte får avverkas, låg under 2022 fortsatt på rekordlåga nivåer, visar ny statistik. Skillnaderna mellan länen är stor visar statistiken sett över tid. Under 2022...

  • Posted februari 2, 2023
  • 0
 • Uppemot hälften av en minskad avverkning kan importeras

  Om Sverige skulle minska avverkningen, till exempel av klimatpolitiska skäl, kan uppemot hälften istället komma att avverkas i andra länder och importeras. Det visar en undersökning av läckageeffekterna, som Skogsstyrelsen låtit göra. Förekomsten av läckaget innebär att...

  • Posted januari 1, 2023
  • 0
 • Sörmland och Örebro värst drabbat

  Sörmland och Örebro värst drabbat av granbarkborren visar ny inventering, granbarkborren fortsätter att orsaka omfattande skador i Sveriges granskogar. En ny inventering visar att över 5 miljoner kubikmeter gran har dödats totalt i Götaland och Svealand i...

  • Posted december 6, 2022
  • 0
 • Små marginaler öka nyttjandet i skogen till 2035

  Fram till 2035 är marginalerna små att öka resursutnyttjandet i skogen. Det visar nya analyser från Skogsstyrelsen där olika scenarier simulerats för kommande 100 år. Det höga resursutnyttjandet gör att ökningar i både avverkning och naturvårdsavsättningar får...

  • Posted oktober 27, 2022
  • 0
 • Nu svärmar en ny generation granbarkborrar

  En ny generation granbarkborrar har börjat svärma och angripa gran i södra Sverige. Det visar Skogsstyrelsens och skogsbrukets svärmningsövervakning. Med andravågen ökar därmed risken betydligt för nya angrepp på redan hårt drabbad granskog. – Tyvärr har vi...

  • Posted augusti 17, 2022
  • 0