Alla inlägg taggade "Skogsstyrelsen"

 • Nu svärmar en ny generation granbarkborrar

  En ny generation granbarkborrar har börjat svärma och angripa gran i södra Sverige. Det visar Skogsstyrelsens och skogsbrukets svärmningsövervakning. Med andravågen ökar därmed risken betydligt för nya angrepp på redan hårt drabbad granskog. – Tyvärr har vi...

  • Skrivet augusti 17, 2022
  • 0
 • Viltskador på skog i Svealand dubbelt så höga som målet

  12 procent av de unga tallarna i Svealand har skadats eller i värsta fall dött som en följd av bete från i huvudsak älgar, det visar Skogsstyrelsens årliga inventering i Svealand där cirka 16 000 provytor kontrollerats....

  • Skrivet juni 8, 2022
  • 0
 • Artskyddet måste förändras

  Riksdagens miljö- och jordbruksutskott vill se en omedelbar förändring av artskyddsdirektivet genom fyra konkreta och omedelbara åtgärder. Något LRF ser positivt på. ”Just nu sitter många skogsägare med långa listor från Skogsstyrelsen med arter som ska dokumenteras...

  • Skrivet maj 7, 2022
  • 0
 • Snökanonen knäckte stora mängder skog i Örebro län – ökad risk för granbarkborre

  Skogsstyrelsen har senaste veckan fått fler och fler rapporter om stora mängder skog som skadats i Örebro län av snöovädret innan påsk, hela bestånd med skog kan vara spolierade av den tunga blötsnön och måste avverkas i...

  • Skrivet april 27, 2022
  • 0
 • Miljonsatsning på kartläggning av skadade skogar i Norrland

  Ungskog som drabbats av skador från svampar och bete av älg och annat vilt, blir ett allt större problem i norra Norrland. Därför satsar Skogsstyrelsen nu 3,5 miljoner kronor på att kartlägga skadornas omfattning i flera norrlandslän....

  • Skrivet april 11, 2022
  • 0
 • Fortsatt stora skador i svenska skogar

  Den svenska skogen är fortsatt hårt drabbad av skador, främst granbarkborre och betesskador av älg och annat vilt, visar en ny rapport från Skogsstyrelsen. Även skadesvampar är ett stort problem. Till exempel orsakar enbart rotticka virkesförluster för...

  • Skrivet april 4, 2022
  • 0
 • Mer behöver göras för att nå miljömålen i skogen

  De åtgärder som görs för att bevara och utveckla viktiga livsmiljöer för hotade arter är inte tillräckliga. Det konstaterar Skogsstyrelsen i den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar. Det pågår många åtgärder inom skogssektorn för att förbättra...

  • Skrivet april 2, 2022
  • 0
 • Granbarkborren kommer ge stora skador även i år

  Granbarkborrarnas förökning ökade under 2021 i delar av utbrottsområdet visar en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Det innebär att en stor mängd granbarkborrar kommer vakna till liv när värmen stiger, redo att döda ytterligare miljontals kubikmeter...

  • Skrivet mars 3, 2022
  • 0
 • Nya råd ska hjälpa skogsägare följa skärpta hänsynskraven

  Sedan nya domar visat att skogsägare behöver ta större hänsyn till fåglar och andra fridlysta arter och växter i skogen, sjösätter Skogsstyrelsen ett nytt informationspaket. Det är skogsägaren som har ansvaret för att ha kunskap om och...

  • Skrivet februari 26, 2022
  • 0
 • Skogsägare behöver ta mer hänsyn till fridlysta arter

  Skogsägare kommer att behöva ta betydligt större ansvar än tidigare för att inte störa eller hota fridlysta arter vid avverkning och andra skogsbruksåtgärder, till exempel behöver hänsyn tas till samtliga fågelarter. Det är några följder av vägledande...

  • Skrivet februari 12, 2022
  • 0