All posts tagged "Skolor Brist"

  • Skolor brister i stödet till barn med diabetes

    Många föräldrar till barn med diabetes lever med oro och stress. Samtidigt brister stödet till barnen i skolan. Var tredje vårdnadshavare uppger att vården inte informerat skolan om barnets behov och drygt var femte har själva tvingats...

    • Posted januari 29, 2023
    • 0