All posts tagged "Skolor"

 • Brist på utbildad personal och kunskap drabbar elever med språkstörning

  Brist på specialpedagoger och logopeder och brister i kunskap är en utmaning för skolor när de ska ge elever med språkstörning rätt anpassningar och stöd. Det visar en nationell kartläggning som Specialpedagogiska skolmyndigheten gjort bland skolhuvudmän och...

  • Posted oktober 12, 2018
  • 0
 • Trafikfarorna ökar runt Sveriges skolor

  Ifs årliga skoltrafikundersökning bland över 1 000 grundskolerektorer visar på en oroväckande utveckling. Mer trafik och för höga hastigheter runt skolorna gör trafiksäkerheten till ett allt större problem. Den största trafikfaran är föräldrar som skjutsar sina barn...

  • Posted augusti 18, 2018
  • 0
 • Svenskarna vill ha grönare arbetsplatser

  Nu vill svenskarna se grönare arbetsplatser, skolor och kvarter. Växterna ska vara luftrenande och bidra till en god inomhusmiljö. 8 av 10 söker sig till naturen för avkoppling och det tas sticklingar som aldrig förr. Det är...

  • Posted augusti 9, 2018
  • 0
 • Barn i Örebro hedrar kämpe för flickor i sexhandel

  Igår avslöjades att Rachel Lloyd, vars uppväxt kantades av våld och exploatering, av barn jorden runt utsetts till Årets barnrättshjälte och mottagare av det svenska barnrättspriset World’s Children’s Prize, (WCP), kallat ”Barnen Nobelpris” av media jorden runt....

  • Posted april 20, 2018
  • 0
 • 100 skolor i försök med digitala nationella prov

  Skolverket har valt ut 100 skolor som ska delta i en försöksverksamhet med digitala nationella prov. Skolorna kommer att testa de tekniska lösningar som behövs för att kunna införa digitala nationella prov. Ett syfte är också att...

  • Posted april 14, 2018
  • 0
 • Pulsprojekt i skolor – del av arbete för psykisk hälsa

  Under våren kommer sex skolklasser i den norra länsdelen att aktivera sig i Pulsprojektet. Ett projekt som initierats av gruppen för psykisk hälsa, vars syfte är att genom att främja fysisk aktivitet, bidra till att minska psykisk...

  • Posted mars 15, 2018
  • 0
 • Kommuner lånar mer än någonsin – finansministern lovar ökat statsbidrag

  De rekordstora överskotten räcker inte för att täcka alla nya investeringar. Stora behov av nya skolor och äldreboenden, fler bostäder och ny infrastruktur gör att Sveriges kommuner lånar mer än någonsin. I år når den sammanlagda låneskulden...

  • Posted oktober 22, 2017
  • 0
 • Mer pengar ger inte bättre skolresultat

  Sveriges 25 största kommuner lägger mer än 3,5 miljarder kronor i extra stöd till skolor med svåra socioekonomiska förutsättningar, visar Dagens Samhälles granskning. Och staten utlovar nu ytterligare miljarder. Men enligt de få utvärderingar som gjorts ger...

  • Posted oktober 12, 2017
  • 0
 • Fortfarande vanligt med importerad kyckling på svenska skolor

  I dagarna börjar skolan för tusentals elever runtom i landet och dörrarna till skolmatsalarna öppnas. 8 av 10 svenskar vill ha mat från svenska bönder i skolan men en ny pilotstudie visar en annan verklighet. Trots att...

  • Posted augusti 23, 2017
  • 0
 • Rektorer oroade: Fler föräldrar struntar i trafikregler

  Ifs årliga undersökning bland rektorer visar att trafiksäkerheten runt landets skolor har blivit ett allt större problem. Sex av tio rektorer är oroliga för att allvarliga olyckor ska inträffa – och den största trafikfaran är föräldrarna. Den...

  • Posted augusti 15, 2017
  • 0