Alla inlägg taggade "Skolverket"

 • Skolverket och SPSM flyttar ihop

  Skolverket och SPSM flyttar ihop för att stärka kvaliteten i skolan, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) invigde sitt första gemensamma kontor idag. Först ut i landet är Härnösand och myndigheterna kommer så småningom att sitta ihop på ytterligare...

  • Skrivet september 8, 2022
  • 0
 • Lärarbehörigheten ökar i gymnasiet

  Andelen behöriga lärare i gymnasieskolan har ökat, från 82,4 procent föregående läsår till 83,5 procent i år. I grundskolan är andelen behöriga lärare på samma nivå som förra läsåret, 71 procent. Högst andel behöriga lärare finns fortsatt...

  • Skrivet april 9, 2022
  • 0
 • Skolans digitalisering går framåt – men en del återstår

  När det gäller att använda digitaliseringens möjligheter så har skolan kommit en bra bit på väg. Det återstår dock en del arbete för att nå målen i digitaliseringsstrategin. Det finns fortfarande skillnader i arbetet med att stärka...

  • Skrivet februari 28, 2022
  • 0
 • Skolverket inrättar kontor i Örebro 2023

  Skolverket inrättar tio regionala kontor för att regelbundet ha dialog med alla skolhuvudmän. Först ut är Härnösand, följt av Malmö och Luleå där Örebro får sitt kontor under 2023. Det är en del av ett regeringsuppdrag för...

  • Skrivet februari 26, 2022
  • 0
 • Elever med samma betyg från grundskolan lyckas olika bra i gymnasieskolan

  Elevens betyg från grundskolan och valet av nationellt program har stor betydelse för om eleven tar gymnasieexamen inom tre år. För elever med lägre betyg från årskurs 9 är möjligheten att nå en gymnasieexamen betydligt större om...

  • Skrivet februari 22, 2022
  • 0
 • Fortsatt stor brist på behöriga lärare

  Det kommer att saknas omkring 12 000 behöriga lärare och förskollärare fram till år 2035, visar Skolverkets nya prognos. Störst väntas bristen bli på yrkeslärare inom gymnasieskolan och ämneslärare inom grundskolans årskurs 7–9. Men jämfört med tidigare...

  • Skrivet december 14, 2021
  • 0
 • Fler elever tar gymnasieexamen

  För sjunde året i rad ökar andelen elever på nationella program i gymnasieskolan som tar examen inom tre år. Ökningen sker på samtliga högskoleförberedande program och på de allra flesta yrkesprogram. Året har präglats av pandemin och...

  • Skrivet november 30, 2021
  • 0
 • Slutbetygen för årskurs 9 är stabila under pandemin

  Slutbetygen för eleverna i årskurs 9 är på ungefär samma nivå som förra läsåret, det bekräftas nu i Skolverkets slutgiltiga betygsstatistik för läsåret 2020/2021. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan har ökat marginellt, en större andel...

  • Skrivet oktober 12, 2021
  • 0
 • Betygen stabila under pandemin

  Betygen för eleverna i årskurs 9 har ökat marginellt jämfört med förra läsåret. Pojkarna har förbättrat sina resultat något medan flickornas betyg är oförändrade. Andelen gymnasieelever som tar examen inom tre år fortsätter att öka. Det visar...

  • Skrivet juli 28, 2021
  • 0
 • Mer undervisningstid till SO och NO i grundskolan

  Elevens val bör tas bort så att de samhälls- och naturorienterande ämnena får mer undervisningstid. Det föreslår Skolverket i den översyn av timplanerna som myndigheten lämnar över till regeringen i dag. Förslaget gäller grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och...

  • Skrivet mars 29, 2021
  • 0