All posts tagged "Skolverket"

 • Skolverket vill säkra elevers tillgång

  Fler elever behöver få tillgång till läromedel av hög kvalitet. Det skriver Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson i en debattartikel i DN. – Det är otroligt glädjande att Skolverket tar frågan om läromedel på allvar och att de...

  • Posted augusti 26, 2023
  • 0
 • Alla elever får inte samma möjligheter i skolan

  De flesta skolor fungerar bra och svenska elevers kunskaper ligger generellt sett på en god nivå. Men skillnaderna, mellan elevgrupper och skolor ökar och alla elever får idag inte samma möjlighet att lyckas i skolan. Det visar...

  • Posted augusti 25, 2023
  • 0
 • Nora kommun ingår i nytt projekt med Skolverket

  Nora kommun har blivit utvald av Skolverket som en av tio skolhuvudmän som blir en del av Skolverkets satsning ”Samverkan för bästa skola”. Under de kommande tre åren kommer Skolverket och kommunen samarbeta i projektet ”Samverkan för...

  • Posted maj 23, 2023
  • 0
 • Skolverket ska kartlägga brottsförebyggande arbete i ett nordiskt perspektiv

  För att vända den negativa brottsutvecklingen måste de förebyggande insatserna bedrivas lika systematiskt som de brottsbekämpande, regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att kartlägga vilken roll skolan har i det brottsförebyggande arbetet i Sverige samt hur motsvarande...

  • Posted mars 14, 2023
  • 0
 • Uppdrag till Skolverket för mer rättvisande betyg

  Regeringen har gett Skolverket ett uppdrag kopplat till myndighetens pågående arbete, med att ta fram föreskrifter om hur det systematiska kvalitetsarbetet i skolväsendet ska bedrivas. Syftet är att stärka skolornas arbete med att sätta rättvisande betyg som...

  • Posted mars 13, 2023
  • 0
 • Simkunnigheten minskar bland svenska elever

  Sju procent av eleverna i årskurs 6 kan inte simma 200 meter, jämfört med 2014 har andelen simkunniga minskat med två procentenheter. Det visar en uppföljning som Skolverket har gjort. – Att 93 procent av eleverna i...

  • Posted januari 2, 2023
  • 0
 • Ökningen av andelen elever stannar av

  Ökningen av andelen elever som tar gymnasieexamen stannar av, under flera år har andelen elever på nationella program i gymnasieskolan som tagit examen inom tre år ökat stadigt. Nu har ökningen stannat av. På de högskoleförberedande programmen...

  • Posted december 6, 2022
  • 0
 • Slutbetygen för årskurs 9 på samma nivå som före pandemin

  Läsåret 2021/22 var 85 procent av eleverna behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Det är en minskning med 1,2 procentenheter jämfört med föregående läsår men på samma nivå som 2018/19, före pandemin. Det visar statistik från...

  • Posted september 29, 2022
  • 0
 • Skolverket och SPSM flyttar ihop

  Skolverket och SPSM flyttar ihop för att stärka kvaliteten i skolan, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) invigde sitt första gemensamma kontor idag. Först ut i landet är Härnösand och myndigheterna kommer så småningom att sitta ihop på ytterligare...

  • Posted september 8, 2022
  • 0
 • Lärarbehörigheten ökar i gymnasiet

  Andelen behöriga lärare i gymnasieskolan har ökat, från 82,4 procent föregående läsår till 83,5 procent i år. I grundskolan är andelen behöriga lärare på samma nivå som förra läsåret, 71 procent. Högst andel behöriga lärare finns fortsatt...

  • Posted april 9, 2022
  • 0